Elektro Maribor prodal večinski delež Energije plus vodilnemu proizvajalcu zelene energije

Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta danes podpisali pogodbo o prodaji oziroma nakupu večinskega, 51-odstotnega lastniškega deleža družbe za prodajo električne energije in storitev Energija plus. Vstop HSE, vodilnega proizvajalca električne energije iz obnovljivih virov oziroma t. i. zelene energije v državi, v družbo Energija plus, bo končan po odobritvi Agencije za varstvo konkurenci (AVK).

HSE je v regiji prisoten prek družbe Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki proizvede največ energije iz obnovljivih virov v državi, in družbe za projektiranje HSE Invest. Predstavnik kupca, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar je ob podpisu pogodbe dejal: »Lokalno okolje poznamo, saj v njem deluje več kot tristo naših sodelavcev, ga spoštujemo in ocenjujemo kot perspektivno regijo za nadaljnji razvoj energetske dejavnosti. Zato se veselimo novega sodelovanja z Elektro Maribor oziroma z družbo Energija plus, preko katere bomo skupaj neposredno dostopali do končnega uporabnika. Vstop holdinga v maloprodajno družbo Energija plus je izjemnega regionalnega pomena, saj se tako še bolj izpostavi lokalna povezanost in družbena odgovornost lokalnih podjetij. Na širšem mariborskem območju pospešeno vlagamo in širimo proizvodnjo energije iz obnovljivih virov z naložbo v veliko sončno elektrarno Zlatoličje. Preučujemo tudi možnost izrabe vetra in geotermalne energije. Vse predvidene izboljšave, ki temeljijo na strategiji prehoda na oskrbo z zeleno energijo, bodo koristile vsem udeležencem na trgu, ponudnikom in uporabnikom električne energije.«

Predstavnik prodajalca, predsednik uprave Elektro Maribor mag. Boris Sovič, je zadovoljen z doseženim v pogajanjih: »Verjamemo, da je sklenjen posel v interesu uporabnikov storitev družbe Energija plus in njenih zaposlenih. Energija plus je zelo uspešna gospodarska družba. Kupcem ponuja celovito in trajnostno energetsko oskrbo v okviru krovne blagovne znamke. Poleg oskrbe z električno energijo in zemeljskim plinom nudi tudi oskrbo s toploto, sončne elektrarne za samooskrbo na ključ, razpolaga z javno polnilno infrastrukturo za električna vozila, nudi mikro e-mobilnost, kot so e-kolesa in skiroji ter ostalo. Podpis pogodbe pomeni prodajo 51 % osnovnega kapitala družbe Energija plus d.o.o., pri čemer bo Elektro Maribor ohranil kot lastnik 49 % delež v družbi Energija plus. Pomembno je, da bo družba Energija plus v prihodnje lahko še bolj učinkovito uresničevala strateške cilje prehoda v brezogljično družbo. Vstop partnerja s podobnimi razvojnimi načrti je pomemben za razvoj novih načinov oskrbe z električno energijo in storitev za aktivne odjemalce, usmerjenih v čim višjo stopnjo energetske samozadostnosti.«

Družbe iz skupine HSE so družbi Energija plus iz lastnega proizvodnega portfelja že sedaj letno dobavljale več kot 1.000 GWh električne energije. Povezava bo zagotovila bistveno bolj fleksibilne produkte končnim odjemalcem, od dolgoročnih produktov, možnosti prodaje nazaj in reodkupa.