Elektro Maribor tradicionalno namenja sredstva humanitarnim organizacijam

Elektro Maribor tradicionalno namenja sredstva humanitarnim organizacijam

 

Maribor, 14.11.2019 - Elektro Maribor nadaljuje z že tradicionalno pomočjo humanitarnim organizacijam. Sredstva bodo tokrat namenjena trem humanitarnim organizacijam, ki delujejo na področju Maribora in okolice. 

Direktor območne enote Maribor z okolico g. Mladen Žmavcar in direktor storitvene enote Maribor g. Damir Ćatić sta danes predala tri donacije v vrednosti po 1.800 eur Metodu Dolinšku, sekretarju Rdečega križa Slovenije - Območno združenje Maribor, Darku Bračunu, generalnemu tajniku Nadškofijske Karitas Maribor in Nini Babič, predsednici Zveze prijateljev mladine Maribor. Na dogodku so predstavniki organizacij s sodelavci družbe Elektro Maribor spregovorili tudi o težavah s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Žmavcar Mladen, direktor območne enote Maribor z okolico: »Elektro Maribor izkazuje svojo družbeno odgovornost z aktivnim izvajanjem svojega poslanstva, distribucije električne energije, to pa nadgrajujemo tudi s podporo pomembnim projektom. Tokrat podpiramo projekte Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Maribor, Nadškofijske Karitas Maribor in Zveze prijateljev mladine Maribor.«

Damir Ćatić, direktor storitvene enote Maribor:« Zavzeto in plemenito delo humanitarnih organizacij posebej cenimo in spoštujemo, zato že tradicionalno podpiramo njihove programe pomoči tudi v obliki donacij. Donirana sredstva bodo zagotovo prispevala k pokrivanju najnujnejših izdatkov vseh tistih, ki takšno pomoč potrebujejo, za pomoč otrokom iz socialno in materialno ogroženih družin ter za spodbujanje ustvarjalnosti otrok.«

Metod Dolinšek, sekretar Rdečega križa Slovenije - Območno združenje Maribor, o letovanju na morju: »V letu 2019 smo peljali skupno več kot 180 oseb s posebnimi potrebami na letovanje v MPD Frankopan Punat. Stroški letovanja oseb s posebnimi potrebami so precej višji, zato je tudi cena letovanja za uporabnike precejšen zalogaj. Ker smo želeli čim večjemu številu omogočiti letovanje, smo del stroškov pokrili z lastnimi sredstvi. Prejeto donacijo bomo namenili za pokritje teh stroškov.«

Darko Bračun, generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor, o porabi sredstev: »Nadškofijska karitas Maribor je neprofitno dobrodelna organizacija, ki na področju humanitarno socialnega in zdravstvenega dela izvaja storitve in programe pomoči, kateri človeku, ki se je v danem trenutku zaradi takšnih in drugačnih okoliščin znašel v veliki stiski, nudi konkretno pomoč. V svojem delovanju temelji na humanitarni dejavnosti, prostovoljstvu in socialno varstvenih ter zdravstvenih storitvah.

Pod njenim okriljem deluje tudi program pomoči: Ljudska kuhinja Betlehem, ki je namenjena v prvi vrsti socialno najbolj ranljivim in izključenim skupinam, ljudem iz družbenega obrobja. Poleg zagotovitve toplega obroka je eden bistvenih ciljev tudi vključevanje ciljne populacije in vzpostavitve socialnih interakcij na eni strani, ter krepitev zdravja ob redni in uravnoteženi prehrani.

Glede na zaznane povečane stiske in potrebe po tovrstni pomoči se Elektro Maribor, d.d. z za donacijo in pomoč pri zagotavljanju dnevno zadostno število toplih obrokov« 

Nina Babič, predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor: »Zveza prijateljev mladine (ZPM) Maribor deluje regijsko in lokalno. Člani ZPM so društva prijateljev mladine, ki delujejo v Mariboru in okolici. Najbolj aktivni so v DPM Maribor, DPM Miklavž in DPM občine Starše. Vsako od teh društev v celoti sloni na prostovoljskem delu v lokalnem okolju. Ob tem DPM Maribor svoje humanitarne programe (neposredno pomoč družinam z otroki) usmerja tudi izven meja mesta Maribor, ponaša se namreč s statusom humanitarnega društva, ki ga podeljuje ministrstvo. Vsa društva razpolagajo z zelo skromnimi sredstvi, praktično vse donacije in druge prihodke pa usmerijo v neposredne pomoči družinam. Predani posamezniki, prostovoljci, ob tem v svojem prostem času organizirajo programe za ustvarjalnost otrok, delavnice, tabore in prireditve. Pomoč otrokom tako izvajajo neposredno skozi njihove družine ali pa neposredno v samih programih namenjenih najmlajšim.

Podjetje Elektro Maribor v projektu sodeluje od samega začetka, od leta 2014 in je eden od najzvestejših donatorjev ZPM Maribor. Od leta 2014 do novembra 2019 je ZPM Maribor organizirala 41 taborov za nadarjene. Udeleženih je bilo 832 otrok, od tega so bili prav vsi deležni brezplačnega strokovnega vodstva tabora in prevoza na tabor, 353 je bilo deležnih sofinanciranja iz sklada, kar za 92 pa je udeležbo na taboru v celoti pokril sklad.

V letu 2019 je bilo v 4 sklopih organiziranih 7 taborov, s skupno 121 udeleženci. Od tega jih je bilo 44 delno sofinanciranih iz sklada, 8 pa v celoti.

S pomočjo donacij projekt Omogočimo sanje pridobiva na prihodnosti in stabilnosti. S prispevkom donacije Elektra Maribor, 1.800 EUR ob koncu leta 2019, imamo tako realne obete, da bo projekt potekal naprej tudi v letu 2020. Za stalno podporo smo podjetju Elektro Maribor in njegovim zaposlenim, neizmerno in iz srca hvaležni.«