Elektro Maribor uspešno zaključil dela na avtocestnem odseku Draženci -Gruškovje

Družba Elektro Maribor je na trasi avtoceste opravila obsežna elektromontažna dela, ki so vključevala križanja srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov, izgradnjo nadomestnih transformatorskih postaj ter izgradnjo javne razsvetljave na avtocesti in deviacijah. Dela, ki so potekala od oktobra 2015, so izvajali sodelavci Storitvene enote Maribor.

 

V preteklem letu so bili naši največji zgrajeni objekti za trg povezani z državnimi investicijami v prometno infrastrukturo na našem oskrbovalnem področju. 

 

Uspešna izvedba in dobro medsebojno sodelovanje pri pomembnem projektu izgradnje avtoceste nam dajeta pozitivno referenco, investitorjem pa zaupanje za v prihodnje.