Elektro Maribor v sodelovanju s šolami podelil priznanja najboljšim dijakom

Spodbujanje kakovosti in doseganja vrhunskih rezultatov v izobraževanju sta cilja povezovanja med srednjimi elektro šolami in družbo Elektro Maribor.


Družba Elektro Maribor zato že dvanajst let spodbuja odličnost v sistemu izobraževanja. Skupaj s srednjimi elektro šolami na distribucijskem območju družbe Elektro Maribor, ki se nahaja v Severovzhodni Sloveniji, družba tako nagrajuje najboljše dijake za njihove šolske in obšolske dosežke. Ob zaključku srednješolskega izobraževanja in ob doseženih uspehih vsem nagrajencem iskreno čestitamo. Naša želja in poslanica zanje pa je, da si bodo tudi v prihodnje prizadevali za vrhunske rezultate in da jih bosta kakovost in radovednost spremljali in motivirali tudi pri nadaljnjih izzivih, s katerimi se bodo soočali.

Dijakom Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota so priznanja podelili ravnatelj SPŠT Murska Sobota Ludvik Sukič in direktor območne enote Murska Sobota Uroš Kolarič.
Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, elektro smeri, so Grega Vrzel, Rok Matko in Nik Novak.

Dijakom Srednje elektro šole Ptuj sta priznanja podelila Rajko Fajt, ravnatelj Šolskega centra Ptuj in Tatjana Vogrinec Burgar, direktorica projektov v družbi Elektro Maribor.
Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro šoli Ptuj so Marsel Novak, Timotej Šuen in Teo Strelec.

Dijakom Srednje elektro-računalniške šole Maribor je priznanja podelila ravnateljica Irena Srša Žnidarič in Andrej Dolšak, direktor področja storitev v družbi Elektro Maribor.
Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor so Nejc Drobnič, Matic Vernik in Jernej Horvat.

Najboljši dijak je prejel zlati znak odličnosti in nagrado v višini 300 €, drugouvrščeni srebrni znak odličnosti in nagrado v višini 200 €, tretjeuvrščeni pa bronasti znak odličnosti in nagrado v višini 100 €.

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro-računalniški šoli Maribor so Nejc Drobnič, Matic Vernik in Jernej Horvat.

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, elektro smeri, so Grega Vrzel, Rok Matko in Nik Novak.

Najboljši dijaki v preteklem šolskem letu na Srednji elektro šoli Ptuj so Marsel Novak, Timotej Šuen in Teo Strelec.