Elektrodistribucija za aktivno, strpno in argumentirano sodelovanje v javni razpravi o nacionalnih strateških dokumentih in zakonodaji

Že zaradi obravnave vsekakor zelo pomembne, a tudi zahtevne problematike, predvsem pa zaradi elementarnega spoštovanja do pomena dejavnosti, povzemamo odgovor na pisanje, ki je bilo 12. februarja objavljeno na spletni strani družbe ELES.

 

Elektroenergetika je pred velikimi izzivi. Pomen in vloga tako distribucije električne energije kot tudi prenosa, z vse aktivnejšo vlogo uporabnika, vključno z vedno večjim deležem mrežno integriranih naprav in virov, se pomembno spreminjata.

 

Tudi o najbolj zahtevnih vprašanjih je potrebno voditi strpno in vsekakor argumentirano razpravo. Korektno sodelovanje vseh deležnikov je pri tem zelo pomembno. Skupaj je potrebno postoriti več zaradi skupne odgovornosti za to, da bi omogočili prehod v nizkoogljično družbo. 

 

Pripombe na gradivo o Energetskem konceptu Slovenije so bile navedene kot povod za pisanje. menimo, da je zaradi odgovornosti za razvoj, po našem čvrstem prepričanju stroka vsekakor dolžna aktivno sodelovati tudi v javni razpravi o nacionalnih strateških dokumentih in zakonodaji. Distribucijska podjetja so sodelovala in bodo sodelovala tudi v prihodnje.

 

Odgovor na pisanje ELESa