Energetika in pravo ’23

Katere poslovne priložnosti in obveze vam v letu 2024 prinaša nova energetska zakonodaja?

Letošnji vrh energetikov in pravnikov vas seznanja z aktualnimi ukrepi pospešenega uvajanja obnovljivih virov energije, samooskrbe in investicij, prenovo obračuna omrežnine in novimi tarifami, ki stopijo v veljavo v letu 2024. Premierno boste izvedeli več o novih pravnih vidikih uvajanja novih tehnologij, kot je shranjevanje električne energije. Ob vsem tem se obetajo novosti zakonodaje EU, ki med drugim učinkovito rabo energije postavljajo na prvo mesto.

Katere spodbude in obveznosti si lahko zato obetajo deležniki energetike v 2024?

Več