Gornja Radgona: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Gornja Radgona, 15. 10. 2020 – Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Gornje Radgone, nadaljuje letošnji cikel tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama Rdeči križ - Območno združenje Gornja Radgona in Humanitarna organizacija župnije Gornja Radgona.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »V Elektru Maribor si v sklopu družbene odgovornosti prioritetno prizadevamo za dosledno izpolnjevanje našega temeljnega poslanstva, kakovostne distribucije električne energije vsem našim odjemalcem in uvajanje naprednih energetskih storitev. Že nekaj let zapored na našem oskrbnem območju aktivno sodelujemo s humanitarnimi organizacijami, ki sredstva namenjajo ljudem, ki potrebujejo tovrstno pomoč. Solidarnost je pomembna vrednota povezane skupnosti. Tudi tokrat podpiramo programe dveh humanitarnih organizacij v Gornji Radgoni, ki pomembno prispevajo k reševanju težav ljudi, ki so znašli v stiski.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Katja Makovec, sekretarka Območnega združenja Gornja Radgona, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Socialne stiske se iz leta v leto povečujejo, s tem pa tudi število prosilcev za materialno pomoč v prehrani in oblačilih ter finančno pomoč za plačilo osnovnih življenjskih stroškov. Sredstva bomo namenili socialno ogroženim družinam in posameznikom, za ureditev bivalnih razmer, nabavi šolskih potrebščin ter poplačila osnovnih življenjskih stroškov.«

Ga. Nada Valner, Humanitarna organizacija župnije Gornja Radgona, je o porabi sredstev pojasnila: » Imamo mamico samohranilko s sinom, katera je dobila občinsko stanovanje. To stanovanje pa nima ogrevanja. Odločili smo se za dober štedilnik na katerem bo lahko tudi kuhala in pekla. Dobavili ji bomo tudi drva. Imamo moškega invalida, živi sam, nima nikogar, si želi prenoviti kopalnico, namesto kadi, bi rad imel tuš kabino. Odločili smo se , da mu pomagamo prenoviti kopalnico.«