Gornja Radgona: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Gornja Radgona, 16.7.2021 – Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Gornje Radgone, nadaljuje letošnji cikel tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama Rdeči križ - Območno združenje Gornja Radgona in Humanitarna organizacija župnije Gornja Radgona.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »Družba Elektro Maribor zagotavlja oskrbo prebivalstva, družbenih sistemov in gospodarstva z električno energijo. Tradicionalno podpiramo delo humanitarnih organizacij, saj je spričo zahtevnih socialnih razmer njihovo delo na območju Severovzhodne Slovenije izjemnega pomena. Posebno pozornost namenjamo podpori projektom humanitarnih organizacij in njihovim aktivnostim, usmerjenim v pomoč ljudem, ki tovrstno pomoč najbolj potrebujejo. Tradicionalno podpiramo tudi programe humanitarnih organizacij v Gornji Radgoni, kjer uspešno deluje naša organizacijska enota z zavzetimi sodelavkami in sodelavci.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Katja Makovec, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Poslanstvo naše organizacije je pomoč pomoči potrebnim in med tem tudi socialno šibkejšim družinam in posameznikom. Pri našem delu se pogosto srečujemo s težavami in potrebami ljudi, ki jim sami, brez podpore donatorjev in drugih deležnikov ne bi bili kos. Pojav epidemije koronavirusa je terjal svoj davek tudi na področju zaposlitev, saj je veliko ljudi v tem času zaradi čakanja na delo ali izgube zaposlitve doživelo izpad dohodka, kar je še povečalo število prosilcev pomoči. Tudi letos želimo del vaše donacije nameniti za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom, za nabavo šolskih potrebščin ter poplačila osnovnih življenjskih stroškov. Del donacije bi želeli priključiti akciji zbiranja sredstev za nabavo bivalnega kontejnerja, ki bo namenjen za premostitev bivalnih težav družinam in posameznikom, ki so utrpele škodo zaradi naravne nesreče ali kjer obstajajo drugi razlogi za slabe bivalne razmere.«

Ga. Nada Valner, Humanitarna organizacija župnije Gornja Radgona, je o porabi sredstev pojasnila: »Pomagamo ljudem v stiski, pri plačilu položnic in računov. Zbiramo in delimo prehranske in higienske izdelke, zbiramo denarna sredstva s pomočjo prostovoljnih organiziranih delavnic (pletenje adventnih venčkov, izdelava voščilnic). Poiščemo socialno ogrožene otroke in družine za letovanje v Portorožu v sklopu slovenske Karitas. Sodelujemo s službo sociale in rdečega križa in z ostalimi prostovoljci Karitasa v sosednjih župnijah in škofijsko Karitas Murska Sobota. Občasno sodelujemo v Lazarjevem domu v Murski Soboti s škofijsko Karitas Murska Sobota.«