Gornja Radgona: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Gornja Radgona, 12. 7. 2023 – Elektro Maribor je danes v Gornji Radgoni pričel letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe. V Gornji Radgoni sta donacijo prejeli lokalni humanitarni organizaciji, ki bosta sredstva namenili najbolj ranljivim.

Družba Elektro Maribor letos že dvanajstič s humanitarnimi organizacijami, ki delujejo na oskrbnem območju družbe, pomaga najbolj ranljivim posameznikom in družinam.

Letošnji cikel pomoči pričenja v Gornji Radgoni z dvema donacijama, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnima organizacijama Rdečemu križu - Območnemu združenju Gornja Radgona in Župnijski Karitas Gornja Radgona.

Andrej Leskovar, direktor Območne enote Gornja Radona, Elektro Maribor, je pri tem povedal: »Naloga Elektra Maribor je udejanjanje poslanstva družbe, to je najprej zanesljive distribucije električne energije našim odjemalcem. Ker pa je družba s svojo dejavnostjo zelo vpeta v svoje lokalno okolje, smo se zavezali svojemu okolju tudi pomagati in z njim sodelovati. Podpora humanitarnim organizacijam je tako eden izmed načinov kako se povezujemo s skupnostmi, kjer zaposleni živimo in delujemo.«

Predstavnici organizacij, ki sta prejeli donaciji, sta o odločitvi o porabi sredstev pojasnili:

Ga. Silva Vračko, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Gornja Radgona: »Kljub temu, da je sedaj v Sloveniji visoka zaposlenost, zaznavamo povečano število prosilcev za prehrambene pakete. Cene hrane namreč močno rastejo. Niti predstavljati si ne moremo kakšno stisko ljudje včasih doživljajo, ko se obrnejo na nas. Prav zato smo hvaležni za donacijo, ki jo bomo skrbno razporedili in tako skušali rešiti raznovrstne težave – vse od bivanjskih težav, poplačila položnic, nakupa šolskih potrebščin.«

Ga. Silva Mauko, vodja Župnijske Karitas Gornja Radgona: »Humanitarne in druge organizacije v okolju se povezujemo in sodelujemo, ko je to potrebno – vse z namenom pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Tokrat smo veseli današnje donacije Elektra Maribor. Opažamo, da je največ težav, ki nastanejo zaradi višjih stroškov, sicer v jeseni, predvsem zaradi nakupa kurjave in šolskih potrebščin. Sredstva bomo tako namenili poplačilu 'jesenskih stroškov', pa tudi za poplačilo položnic in nakup prehrambenih artiklov.«

In še naš skupen poziv: Pomagajte kadar lahko in koliko lahko. Skupaj gre lažje.