Iščemo načrtovalce omrežja in samostojna inženirja števčnih meritev

Družba Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor, objavlja prosta delovna mesta:

ZA OBMOČJE MARIBORA

Naziv delovnega mesta NAČRTOVALEC OMREŽJA 2 (m/ž) – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: VI/2. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, poznavanje ACAD
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje tujega jezika, poznavanje GREDOS, GIS
Zahtevane delovne izkušnje: načrtovanje in projektiranje - 6 mesecev

Naloge in vrste dela:
- izdelovanje elektroenergetskih in drugih analiz ter pripravljanje poročil
- priprava, obdelava in analiza energetskih podatkov za načrtovanje omrežij
- sodelovanje pri izdelavi tipizacij za opremo EE sistema
- sodelovanje pri postavitvi nivojev in konceptov razvoja omrežij
- sodelovanje pri pripravi dolgoročnih načrtov razvoja omrežja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Umski napor - stiki: zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
- komunikativnost
- sposobnost logičnega mišljenja
- osebna urejenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev, s poskusno dobo 2 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 11.7.2018 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, področje skupnih strokovnih služb – kadrovska služba, obvezno s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto načrtovalec omrežja 2 za območje Maribora«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

Naziv delovnega mesta SAMOSTOJNI INŽENIR ŠTEVČNIH MERITEV (m/ž) – 2 kandidata

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: VI/2. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, poglobljeno znanje računalništva
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje tujega jezika, poznavanje programskih orodij
Zahtevane delovne izkušnje: na strokovnem področju - 12 mesecev

Naloge in vrste dela:
- programiranje in overjanje merilnih naprav
- zajemanje, obdelovanje, kontroliranje in posredovanje števčnih podatkov
- vzdrževanje merilne opreme
- uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela
- sodelovanje pri izdelavi investicijskega plana
- sodelovanje pri postopkih v zvezi z javnimi naročili
- izdelovanje analiz in pripravljanje poročil
- vzdrževanje in upravljanje inf. sistemov v merilnem centru
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
- nemoteno delovanje naprav v sistemu merjenja EE
- kakovostno in pravočasno urejeni merilni podatki in dokumenti
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Umski napor - stiki: zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
- ročne spretnosti
- sposobnost razlikovanja barv
- komunikativnost
- natančnost
- osebna urejenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev, s poskusno dobo 2 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 11.7.2018 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, področje skupnih strokovnih služb – kadrovska služba, obvezno s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto samostojni inženir števčnih meritev za območje Maribora«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE MURSKE SOBOTE

Naziv delovnega mesta NAČRTOVALEC OMREŽJA 2 (m/ž) – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: VI/2. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, poznavanje ACAD
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje tujega jezika, poznavanje GREDOS, GIS
Zahtevane delovne izkušnje: načrtovanje in projektiranje - 6 mesecev

Naloge in vrste dela:
- izdelovanje elektroenergetskih in drugih analiz ter pripravljanje poročil
- priprava, obdelava in analiza energetskih podatkov za načrtovanje omrežij
- sodelovanje pri izdelavi tipizacij za opremo EE sistema
- sodelovanje pri postavitvi nivojev in konceptov razvoja omrežij
- sodelovanje pri pripravi dolgoročnih načrtov razvoja omrežja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Umski napor - stiki: zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
- komunikativnost
- sposobnost logičnega mišljenja
- osebna urejenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev, s poskusno dobo 2 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 11.7.2018 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, področje skupnih strokovnih služb – kadrovska služba, obvezno s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto načrtovalec omrežja 2 za območje Murske Sobote«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE GORNJE RADGONE

Naziv delovnega mesta NAČRTOVALEC OMREŽJA 2 (m/ž) – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: VI/2. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, poznavanje ACAD
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje tujega jezika, poznavanje GREDOS, GIS
Zahtevane delovne izkušnje: načrtovanje in projektiranje - 6 mesecev

Naloge in vrste dela:
- izdelovanje elektroenergetskih in drugih analiz ter pripravljanje poročil
- priprava, obdelava in analiza energetskih podatkov za načrtovanje omrežij
- sodelovanje pri izdelavi tipizacij za opremo EE sistema
- sodelovanje pri postavitvi nivojev in konceptov razvoja omrežij
- sodelovanje pri pripravi dolgoročnih načrtov razvoja omrežja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor - stiki: zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
- komunikativnost
- sposobnost logičnega mišljenja
- osebna urejenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev, s poskusno dobo 2 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 11.7.2018 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, področje skupnih strokovnih služb – kadrovska služba, obvezno s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto načrtovalec omrežja 2 za območje Gornje Radgone«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE PTUJA

Naziv delovnega mesta NAČRTOVALEC OMREŽJA 2 (m/ž) – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: VI/2. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, poznavanje ACAD
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje tujega jezika, poznavanje GREDOS, GIS
Zahtevane delovne izkušnje: načrtovanje in projektiranje - 6 mesecev

Naloge in vrste dela:
- izdelovanje elektroenergetskih in drugih analiz ter pripravljanje poročil
- priprava, obdelava in analiza energetskih podatkov za načrtovanje omrežij
- sodelovanje pri izdelavi tipizacij za opremo EE sistema
- sodelovanje pri postavitvi nivojev in konceptov razvoja omrežij
- sodelovanje pri pripravi dolgoročnih načrtov razvoja omrežja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Umski napor - stiki: zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
- komunikativnost
- sposobnost logičnega mišljenja
- osebna urejenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev, s poskusno dobo 2 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 11.7.2018 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, področje skupnih strokovnih služb – kadrovska služba, obvezno s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto načrtovalec omrežja 2 za območje Ptuja«.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE SLOVENSKE BISTRICE

Naziv delovnega mesta NAČRTOVALEC OMREŽJA 2 (m/ž) – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: VI/2. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije, poznavanje ACAD
Želena funkcionalna znanja: aktivno znanje tujega jezika, poznavanje GREDOS, GIS
Zahtevane delovne izkušnje: načrtovanje in projektiranje - 6 mesecev

Naloge in vrste dela:
- izdelovanje elektroenergetskih in drugih analiz ter pripravljanje poročil
- priprava, obdelava in analiza energetskih podatkov za načrtovanje omrežij
- sodelovanje pri izdelavi tipizacij za opremo EE sistema
- sodelovanje pri postavitvi nivojev in konceptov razvoja omrežij
- sodelovanje pri pripravi dolgoročnih načrtov razvoja omrežja
- opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
- kakovostno in pravočasno opravljena dela
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Umski napor - stiki: zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
- komunikativnost
- sposobnost logičnega mišljenja
- osebna urejenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas - 12 mesecev, s poskusno dobo 2 mesecev.

Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 11.7.2018 na naslov Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, področje skupnih strokovnih služb – kadrovska služba, obvezno s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto načrtovalec omrežja 2 za območje Slovenske Bistrice«.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.