In memoriam Franc Prešern

Akademija distribucije Elektro Maribor je v počastitev spomina na nedavno preminulega gospoda Franca Prešerna danes pripravila spletno žalno slovesnost.

Gospod Franc Prešern je v družbi Elektro Maribor začel kot elektrotehnik zaposlil leta 1951. V družbi je začel kot tehnik obratovanja v obratu Slovenska Bistrica, nato vodja enote Gornja Radgona in direktor takratne temeljne organizacije združenega dela Maribor okolica. Ob delu je leta 1979 diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela Univerze v Mariboru. Leta 1980 je postal direktor družbe Elektro Maribor. Desetletje od leta 1980 do leta 1993, ko je vodil družbo, so zaznamovale pomembne spremembe v družbi, še posebej pa v družbinem okolju.

V zahtevnem obdobju pomladi leta 1991 so bile infrastrukturne dejavnosti, med njimi še posebej dejavnost distribucije električne energije, v prvi frontni liniji prizadevanj za obrambo slovenske osamosvojitve. S svojim delom je pomembno prispeval k razvoju dejavnosti distribucije električne energije in se zapisal v zgodovino družbe in dejavnosti v prelomnem obdobju kot odgovoren, zavzet in uspešen direktor. Gospod Prešern je skupaj s sodelavkami in sodelavci ob koncu prejšnjega stoletja ustvaril trdne temelje za nadaljnji razvoj družbe, ki oskrbuje z električno energijo skoraj četrtino uporabnikov v Sloveniji. 

Na žalni slovesnosti so o gospodu Prešernu spregovorili predstavniki družbe Elektro Maribor d.d., bivši sodelavci, prijatelji in znanci.