Individualno obveščanje o izklopih

Družba Elektro Maribor obvešča uporabnike o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije preko spletne strani www.elektro-maribor.si. Načrtovane prekinitve dobave električne energije objavljamo vsaj 48 ur prej na spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja (radijske postaje).

Elektro Maribor svojim uporabnikom zagotavlja tudi povsem individualno brezplačno obveščanje o načrtovanih prekinitvah dobave električne energije in nenapovedanih prekinitvah na srednjenapetostni ravni, in sicer s SMS sporočilom in/ali z elektronsko pošto.

Uporabnike vljudno vabimo, da se prijavijo v spletno ali mobilno aplikacijo eStoritve. S prijavo na brezplačno obveščanje po SMS in e-pošti bo vsak uporabnik vnaprej brezplačno obveščen o terminu in času trajanja rednih vzdrževalnih del.

Spletna aplikacija je dostopna na spletni strani družbe Elektro Maribor oziroma na povezavi: https://em-eracun.informatika.si/eRacun_4.0/prijava.jsf.

Mobilna aplikacija ‘eStoritve Elektro Maribor’ je dostopna v Google Play (za Android) in v App Store (za iOS).

Za morebitne dodatne informacije ali pomoč pri registraciji smo uporabnikom seveda na razpolago na brezplačni telefonski številki 080 2101 ali na elektronskem naslovu info@elektro-maribor.si.