Informacija o odkupu lastnih delnic v letu 2016

Družba Elektro Maribor d.d. je v letu 2016 preko borzno posredniške hiše Ilirika d.d.  izvedla odkup lastnih delnic, ki je trajal od vključno 29.11.2016 do vključno 23.12.2016.


Družba Elektro Maribor d.d. ima po končanem odkupu 72.753 delnic, kar predstavlja 0,217 % celotnega števila delnic EMAG. Odkup je bil realiziran po ceni 2,07 evra za delnico, kar pomeni, da je skupna vrednost odkupa znašala 150.598,71 evrov.


V delniški knjigi je bilo pred pričetkom postopka odkupa  na dan  28.11.2016  evidentiranih 1.158 delničarjev družbe Elektro Maribor d.d., na dan 31.12.2016 pa je imela družba Elektro Maribor d.d.  817 delničarjev.


V skladu s 6. sklepom 21. redne seje skupščine delničarjev, ki med drugim določa, da lahko uprava družbe v letu 2017 pridobi največ 1.245.273 lastnih delnic, bo družba tudi v letu 2017 izvajala odkup lastnih delnic. Delničarje bomo podrobneje  o postopku odkupa lastnih delnic v letu 2017 obvestili  predvidoma v drugem kvartalu leta.