Informacija o poteku odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor d.d.

Uprava družbe je v skladu s sklepom skupščine delničarjev družbe 31.8.2016 in v skladu s Pravili o nakupu, prodaji in ceni za lastne delnice pripravila program odkupa lastnih delnic družbe Elektro Maribor.
Delničarjem družbe je družba Ilirika d.d., ki je bila na osnovi razpisa izbrana za izvedbo odkupa lastnih delnic, v soglasju z družbo poslala obvestilo z naslednjimi pogoji odkupa:
-              odkupna cena: 2,07 evrov za vsako posamezno delnico EMAG,
-              maksimalna količina odkupa od posameznega delničarja: 5.000 delnic EMAG,
-              trajanje odkupa: od vključno 29.11.2016 do 23.12.2016.
Odkup poteka še do vključno petka, 23.12.2016. 
Dodatne informacije: gospa Regina Lah, 02 22 00 210, regina.lah@elektro-maribor.si.