Intenzivno poteka sanacija elektrodistribucijskega omrežja

Povzetek: Zaradi včerajšnjega neurja z močnimi sunki vetra je prišlo do obsežnih poškodb elektrodistribucijskega omrežja na območju Elektro Maribor. Ob 21:00 je bilo zaradi tega brez oskrbe z električno energijo 38.021 uporabnikov. Sodelavcem Elektro Maribor je že uspelo ponovno zagotoviti oskrbo 92 % uporabnikom, ki so zaradi neurja ostali brez nje. Prioritetni cilj je, da se tekom dneva zagotovi ponovna oskrba z električno energijo za vse uporabnike.


Zelo močna nevihtna fronta, ki so jo spremljali zelo močni sunki vetra, ki je v četrtek, 10. avgusta 2017 v večernih urah prečesala praktično celotno oskrbno območje družbe Elektro Maribor, je povzročila obsežne izpade oskrbe z električno energijo. Prizadeta so bila območja skoraj vseh razdelilno transformatorskih postaj (RTP), najprej RTP Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, Rače, Podvelka, Sladki vrh, Dobrava in Lenart, nato pa še Ptuj Breg, Radenci, Murska Sobota, Ljutomer in Mačkovci.


Ob 19:39 je bilo brez napajanja 19.000 uporabnikov, ob 19:59 pa že nekaj več kot 30.000 uporabnikov. Povečanje je povezano s tem, da je nevihtna fronta zajemala nova območja, vetrolom pa je povzročal nove poškodbe elektrodistribucijskega omrežja. Do poškodb je prišlo tako na srednjenapetostnem kot tudi na nizkonapetostnem omrežju. Zaradi močnega neurja je bilo ob 21:00 brez oskrbe z električno energijo že 38.021 uporabnikov.


V danih razmerah so si naši sodelavci ves čas prizadevali, da bi, čim bo mogoče, ponovno vzpostavili oskrbo z električno energijo. Z velikimi napori naših sodelavcev na terenu, v območnih enotah, v distribucijskem centru vodenja, v klicnem centru in v upravi je bila vedno več uporabnikom ponovno vzpostavljena oskrba z električno energijo.
Do 21:53 nam je že uspelo ponovno zagotoviti oskrbo nekaj več kot 17.000 uporabnikom, tako da je brez napajanja ostalo še 21.014 uporabnikov. Prizadevanja naših ekip so se nadaljevala. Ob 22:39 je bilo brez električne energije še 13.314 uporabnikov, ob 23:27 pa še 8.442 uporabnikov.


Do 23:52 smo ponovno zagotovili oskrbo z električno energijo že več kot 82 % uporabnikom, ki so bili zaradi posledic večernega neurja z vetrolomom brez električne energije. Brez napajanja je bilo še 6.767 uporabnikov. Sodelavci so si še naprej prizadevali za to, da bi čim več uporabnikom ponovno zagotovili oskrbo z električno energijo. Ob 00:47 je bilo brez električne energije še 5.817 uporabnikov.


Do 01:45 so naše ekipe v območnih enotah skupaj s sodelavci v distribucijskem centru vodenja v težkih razmerah z učinkovitim in zavzetim delom uspele več kot 90 % uporabnikom, katerih oskrba je bila prekinjena zaradi posledic neurja, ponovno zagotoviti električno energijo. Kljub velikim prizadevanjem sodelavcev, zaradi velikega števila in tudi razsežnosti posameznih poškodb omrežja ponoči ni bilo moč odpraviti vseh izpadov. Brez napajanja je bilo še nekaj tisoč uporabnikov.


Da bi čim prej odpravili posledice včerajšnjega večernega neurja, zaradi katerega je bilo zjutraj še vedno 3.079 naših uporabnikov brez električne energije, so posamezni sodelavci iz območnih in storitvenih enot ter uprave družbe prekinili dopust. Zjutraj se je že sestal kolegij uprave ter določil nosilce in naloge za čimprejšnje saniranje poškodovanega elektrodistribucijskega omrežja. Aktivirane so številne elektromonterske ekipe naših sodelavcev iz območnih in storitvenih enot ter ekipe zunanjega izvajalca.


Z velikimi napori naših sodelavcev je že 92 % naših uporabnikov, ki jim je bila zaradi včerajšnjega močnega neurja prekinjena, ponovno oskrbljenih z električno energijo.
Ob 10:49 je bilo brez električne energije še 2.912 uporabnikov, ki se oskrbujejo iz 87 transformatorskih postaj v naslednjih RTP: Radenci, Sladki vrh, Slovenske Konjice, Ptuj Breg, Ruše, Murska Sobota, Mačkovci, Slovenska Bistrica in Maribor Dobrava.


Prioritetni cilj je, da se čim prej ponovno vzpostavi oskrba vseh naših uporabnikov z električno energijo. Vse naše uporabnike, katerih oskrba z električno energijo je bila zaradi včerajšnjega neurja velike intenzitete in razsežnosti prekinjena, prosimo za razumevanje.

Kontakt: pr.sluzba@elektro-maribor.si