Investicija Jakobski dol

Za naše uporabnike na območju Jakobskega dola smo vgradili nizkonapetostni (NN) stabilizator napetosti, ki bo prispeval k izboljšanju napetostnih razmer na nizkonapetostnem 0,4 kV izvodu Flekušek iz transformatorske postaje TP 041 Jakobski dol 1.

NN stabilizator izravnava padec in stabilizira napetost na dolgem vodu, ojačanje se zvezno in dinamično prilagaja spremenljivi obremenitvi, stabilizira se vsaka faza posebej. Regulacija napetosti je izvedena brez gibljivih delov in elektromehanskih kontaktov v močnostnem vezju.

Družba sicer dolgoročno na navedenem območju načrtuje izgradnjo nove transformatorske postaje.