Izpadi 27.7.2023

Ob 8.00 uri so na srednje napetostnem omrežju odpravljene vse napake.

Največji angažma je trenutno usmerjen na odpravo napak na nizkonapetostnem omrežju.

Ekipe Elektro Maribor napake še odpravljajo. Brez napajanja je ob 08:00h še okoli 100 odjemalcev.

 

Ponovno prosimo vse odjemalce za razumevanje in prosimo, da ravnajo z napravami z ustrezno previdnostjo in kot da so pod napetostjo.

V primeru, da še kateri odjemalec nima oskrbe z električno energijo, prosimo, da pokliče 080 21 05 (Prijava okvar in motenj na omrežju).