Izpadi na omrežju 13.7.2023 - odprava napak

V  četrtek, 13.7.2023  zjutraj je močno neurje prizadelo tudi severovzhodni del Slovenije, katerega z električno energijo oskrbuje Elektro Maribor. Takoj po neurju je bilo brez napajanja ca. 50.000 odjemalcev, oz. več kot 1300 transformatorskih postaj, kar predstavlja več kot tretjino vseh transformatorskih postaj, ki jih oskrbujemo. Trenutno je brez napajanja še samo nekaj odjemalcev, kateri bodo predvidoma (če ne bo dodatnih zapletov) priključeni še danes.

 

Družba je zagotovila ves razpoložljiv kader, ki je bil v tem trenutku na razpolago. Prav tako smo dodatno angažirali tudi vse možne zunanje izvajalce, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč.

 

Zaradi obsega škod, katerih ni bilo mogoče sanirati naenkrat, smo se lotili popravil na način, da smo skušali odpraviti napake prej tam, kjer je bilo prizadetih največ odjemalcev.

 

Ker so škode na električnem omrežju zelo kompleksne in posledično tudi zelo nevarne (veliko podrtih dreves na električno omrežje in veliko podrtih stojnih mest), še enkrat prosimo krajane za strpnost, da lahko naši monterji opravijo svoje delo ustrezno kvalitetno in predvsem brez kakršnih koli nesreč.

Dopolnitev

18.7.2023 ob 19.00 je na območju občin Šentilj, Kungota in Pesnica so sodelavci odpravili napake, ki so nastale prejšnji teden. V primeru, da še kateri odjemalec nima dostopa do električne energije, prosimo, da ponovno poda zahtevek za odpravo napak.