Izvajanje del v obdobju od 1.4.2021 do vključno 11.4.2021

Spoštovani uporabniki,

Zaradi aktualnih razmer v državi in sprejetih nujnih ukrepov za obdobje 1.4.2021 – 11.04.2021, Vas obveščamo, da bodo tudi nekatere storitve, povezane z uporabniki omrežja, temu ustrezno potekale v prilagojeni obliki.

V nujnih primerih lahko pokličete na telefonsko številko 080 21 01 za splošne informacije ali telefonsko številko 080 21 05 za prijavo napak ali nam pišete na naslov info@elektro-maribor.si.

1. Proces obračuna omrežnine in prispevkov, merjenja in posredovanja podatkov – se izvaja nemoteno.Za merilna mesta, ki so v letnem obračunu v mescu aprilu se za vsa merilna mesta uporabi odbirek (stanje števca), kjer ga pridobi distribucijski operater in ni potreben vstop v prostore uporabnika ali ga sporoči uporabnik (distribucijskemu operaterju ali preko dobavitelja).

2. Menjava dobavitelja – se izvaja nemoteno na merilnih mestih, kjer bo odbirek pridobi distribucijski operater in ni potreben vstop v prostore uporabnika ali ga zagotovi uporabnik preko dobavitelja.

3. Uporabnike in dobavitelje električne energije v primeru odpovedi pogodb seznanjamo, da pravočasno vložijo morebitne preklice odpovedi pogodb, sicer se bodo odklopi izvajali v skladu s 151. členom EZ-1. Odklopi, kjer je potreben vstop v prostore uporabnika se bodo izvajali skladno s sprostitvami državnih ukrepov.

4. Izvajanje ostalih del na merilnih mestih (novi priklopi, ponovni priklopi, menjave števcev, servisi merilno-komunikacijskih naprav) se izvajajo z uporabo zaščitnih sredstev, kjer vstop v prostore uporabnika ni potreben.

5. Klicni centri in elektronska komunikacija deluje nemoteno. Informacijske pisarne ostajajo zaprte.

 

Elektrodistribucijska podjetja morajo svojim uporabnikom zagotavljati stabilno preskrbo z električno energijo, hkrati pa uporabnike in zaposlene maksimalno zaščititi pred širjenjem okužb s COVID-19. Dela na merilnih mestih bodo zaposleni elektrodistribucijskih podjetji opravljali z ustreznimi osebnimi zaščitnimi sredstvi, v skladu z usmeritvami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).