Kako ravnati z električno napeljavo in napravami po poplavi?

Električne naprave, ki so bile poplavljene, predstavljajo veliko nevarnost za kratek stik in možnost električnega udara, saj je voda lahko prodrla v notranjost naprav.

V prvem koraku je nujno izklopiti električno napajanje naprav ter inštalacijo. Prav tako je priporočljivo v hišnem razdelilcu odklopiti varovalke na prizadetem območju objekta.

Priklop poplavljenih električnih naprav, tudi če so bile posušene, ne sme biti izveden brez predhodnega pregleda s strani strokovnjaka.

Kljub navidezni suhosti pa lahko ostanki vlage v notranjosti naprav še vedno predstavljajo tveganje za električni udar. Zato v takšnih primerih poiščete pomoč usposobljenega strokovnjaka, ki bo naprave temeljito pregledal, jih očistil in opravil morebitna potrebna popravila.

V primeru, da opazite na napravah ali instalaciji iskrenje ali karkoli nenavadnega, nemudoma izklopite naprave in se preko telefona ali e-pošte obrnite na pooblaščeni servis.

 

Kontakt informacijskega centra družbe Elektro Maribor:

Prijava okvar in motenj na omrežju; 24-urni servis: 080 21 05

E-pošta: info@elektro-maribor.si