Kontaktne točke

Za bolj enostavno in hitrejšo obravnavo vlog za priključevanje navajamo kontaktne elektronske naslove in telefonske številke.

Vloge za priključitev in uporabo sistema ter pripadajočo dokumentacijo lahko pošljete na: info@elektro-maribor.si.

Kontaktne točke

Sodelavci so vam na voljo tudi po telefonu, in sicer od ponedeljka do petka od 7:30 do 14:30.

 OE Maribor z okolico

Elektronski naslov: priklopi.mzo@elektro-maribor.si 

Telefonska številka: 02 22 00 309

 

OE Slovenska Bistrica

Elektronski naslov: priklopi.sb@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 516

 

OE Gornja Radgona

Elektronski naslov: priklopi.gr@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 848

 

OE Ptuj

Elektronski naslov: priklopi.pt@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 642

 

OE Murska Sobota

Elektronski naslov: priklopi.ms@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 716

 

Uprava:

Elektronski naslov: info@elektro-maribor.si

Telefonska številka: 02 22 00 791