Ljutomer: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnima organizacijama

Ljutomer, 5. 3. 2020 – Elektro Maribor s pomočjo humanitarnima organizacijama, ki delujeta na območju Ljutomera, pričenja letošnji cikel že tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila dve donaciji, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, ljutomerskima humanitarnima organizacijama.

Andrej Sraka, direktor storitvene enote Ljutomer, je ob predaji sredstev organizacijama povedal: »Elektro Maribor izkazuje svojo družbeno odgovornost tudi z redno podporo humanitarnim programom, ki so namenjeni pomoči ljudem v stiski. Zavzeto in plemenito delo humanitarnih organizacij cenimo in spoštujemo, zato že tradicionalno podpiramo njihove programe pomoči. Tokrat podpiramo programe Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Ljutomer in humanitarne organizacije Župnijska Karitas Ljutomer. Prejeta sredstva bodo namenili za pokritje najnujnejših izdatkov tistih, ki tako pomoč potrebujejo, za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin in za spodbujanje ustvarjalnosti otrok.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Silva Duh, predsednica Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Ljutomer, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Rdeči križ Območno združenje Ljutomer bo donirana sredstva v celoti namenil za pomoč družinam in posameznikom brez dohodkov ali z najnižjimi dohodki, in sicer kot pomoč pri plačilu najnujnejšega, kot je osnovno zdravstveno zavarovanje, šolske potrebščine, elektrika in kurjava ter nakup prehrane in higienskih potrebščin, katere bomo razdelili  prejemnikom naše pomoči.«

Goran Merica, Humanitarna organizacija Župnijska karitas Ljutomer je o porabi sredstev pojasnil: »V Župnijski karitas smo zelo veseli vašega sporočila o donaciji sredstev naši karitas. Sredstva bomo uporabili za pokritje stroškov šole v naravi učencev naših osnovnih šol, ki jim starši ne morejo plačati stroškov. Stroške krijemo na podlagi prošnje staršev in priporočila vodstva osnovne šole. Na podlagi podatkov vodstva osnovnih šol in pogovora s starši, bomo pomagali družinam pri nabavi šolskih potrebščin za novo šolsko leto, saj imamo prošenj za pokritje vsaj dela stroškov, vsako leto več.Prav tako bomo del sredstev namenili za pomoč družini, ki pričakuje 5. otroka, za ureditev bivalnih razmer. Družini bomo pomagali urediti bivalne prostore, ki so še nedograjeni in neurejeni.Potrudili se bomo in s pomočjo vaše donacije vsaj malo olajšali materialno stisko nekaterih družin v našem okolju.Iskrena hvala. Veseli smo, da smo sopotniki pri lajšanju materialnih stisk družin in posameznikov.«