Maribor: 103 leta javne službe distribucije električne energije v mestu Maribor

Maribor 14.7.2017 - Pred 103 leti, 15. julija 1914, je mariborski mestni svet na predlog svojega odbora za elektrifikacijo sprejel pogodbo s Štajersko električno družbo v Gradcu o dobavi električne energije. Pogodba je predvidevala, da bo mestna občina zgradila električno razdelilno napeljavo po mestu in skrbela za prodajo električne energije, zato so organizirali posebno mestno službo, ki je leta 1914 začela graditi izmenično elektrodistribucijsko omrežje v mestu in njegovi okolici.

To je bila osnova, na kateri je bilo najkasneje leta 1917 ustanovljeno podjetje Städtische Elektrizitäts Unternehmung Marburg, kasneje Mestno elektriško podjetje, ki je nadaljevalo gradnjo električnega omrežja. Ko je bila leta 1918 izgrajena hidroelektrarna Fala in leta 1919 še 10-kilovoltni daljnovod med hidroelektrarno Fala in Mariborom, je bila Mariboru dostopna izmenična napetost 10 kV.

Danes električno energijo distribuira Elektro Maribor

Elektro Maribor d.d. je danes družba, ki nadaljuje tradicijo kakovostne oskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo. Več kot 755 zaposlenih skrbi, da je z električno energijo oskrbljenih več kot 216.292 odjemalcev v 74 občinah Severovzhodne Slovenije s preko 16.434 km elektrodistribucijskega omrežja, 3.471 transformatorskimi postajami in 21 razdelilno transformatorskimi postajami.

V okviru prizadevanj za trajnostni razvoj in digitalno transformacijo intenzivno vlagamo v povečevanje robustnosti omrežja in v uvajanje pametnih omrežij. Močna, stabilna in napredna elektrodistribucijska omrežja so ključen predpogoj za realizacijo sodobnih trajnostnih strategij. Konec leta 2016 smo imeli na območju družbe že 66 % vodov v podzemni oziroma nadzemni izolirani izvedbi in 61 % merilnih mest, vključenih v sistem daljinskega odčitavanja.

V družbi Elektro Maribor si prizadevamo za kakovost in integriteto na vseh področjih delovanja ter k širjenju energetske odličnosti. Elektro Maribor bo tudi v prihodnje akter napredka v korist svojih odjemalcev, zaposlenih, delničarjev in širše skupnosti.

Brošura 'Predstavitev', v kateri so zbrani glavni podatki o družbi (izdano 2017) in zbornik o zgodovini družbe in elektrifikacije na našem distribucijskem območju (izdano 2014) sta vam na voljo tukaj.