Maribor je že 97 let oskrbljen z izmenično električno napetostjo

Po izgradnji hidroelektrarne Fala, tedaj največjega tovrstnega elektroenergetskega objekta v tem delu Evrope, je bil leta 1919 izgrajen 10 kV daljnovod med hidroelektrarno Fala in Mariborom. S tem je bila Mariboru dostopna izmenična napetost 10 kV. 

 

Mestno elektriško podjetje je intenzivno gradilo elektrodistribucijsko omrežje in na današnji dan, 2. oktobra 1920, je bil zaključen prvi, osnovni del projekta elektrifikacije Maribora.  Nizkonapetostno omrežje napetosti 220/380 V in razdeljevalno omrežje napetosti 10 kV ter 22 transformatorskih postaj je omogočalo nemoteno dobavo in distribucijo električne energije odjemalcem.

Gradnja hidroelektrarne Fala, 1914 (Foto: arhiv Pokrajinskega arhiva Maribor)