Medgeneracijsko sodelovanje za ohranitev našega planeta

Murska Sobota, 18. april 2019 - Ob Svetovnem dnevu Zemlje je Akademija distribucije Elektro Maribor v sodelovanju z Domom starejših Rakičan, Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota ter Osnovno šolo III, Murska Sobota organizirala medgeneracijski dan.

Ob Svetovnem dnevu Zemlje, ki ga praznujemo 22. aprila, je v Murski Soboti potekal izobraževalno - družabni medgeneracijski dan. Za ohranjanje planeta Zemlje je potrebno sodelovanje vseh generacij. Starejši občani spoštujejo okolje in Zemljo, ki jim je v preteklosti omogočila dobro življenje, ter razvoj, na katerega so ponosni. Mladi se zavedajo pomena ohranitve planeta, na katerem živimo, za prihodnost, kar dokazujejo z znanjem, ki ga uporabljajo za razvoj novih tehnologij za čistejše okolje. Združitev izkustev in vrednot starejših ter znanja in skrbi mlajših je usmeritev za uspešno in učinkovito ohranitev našega planeta.
 
Organizator, Akademija distribucije Elektro Maribor, je v sodelovanju z Domom starejših Rakičan, Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota ter Osnovno šolo III, Murska Sobota pripravil predstavitev e-mobilnosti in vožnjo z električnimi avtomobili za stanovalce doma Rakičan. Dijaki Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota so predstavili koš za avtomatsko ločevanje odpadkov in sodobno namakanje rastlinjaka. Starejši občani, srednješolci in osnovnošolci so sodelovali na okrogli mizi z naslovom ''Ohranimo naš planet''. Po okrogli mizi so pred murskosoboško enoto Doma starejših Rakičan posadili drevo. Dogodek so zaključili s predavanjem o novih tehnologijah, znanju in poklicih v energetiki, ki je bil namenjen tako osnovnošolcem in dijakom kot tudi drugim obiskovalcem.
 
G. Peter Kaube, direktor projektov, Elektro Maribor, je povedal: »Zemlja je naš dom, ki ga imamo radi in za katerega želimo, da ostane čist, poln življenja in naravne lepote. Takšnega želimo zapustiti generacijam, ki prihajajo za nami. Na medgeneracijskem dogodku želimo poudariti pomen okolju prijaznih tehnologij, ki so osnova prehoda v sodobno energetsko družbo. S tem Elektro Maribor in Akademija distribucije izkazujeta družbeno odgovornost in prizadevanje za trajnostni razvoj.«
 
G. Uroš Kolarič, direktor, Elektro Maribor, Območna enota Murska Sobota, je pojasnil: »Murska Sobota ima v zimskih mesecih večkrat najbolj onesnaženi zrak v Sloveniji. Koncentracija PM 10 delcev, ki nastajajo ob gorenju fosilnih goriv na individualnih kuriščih, presega zdravju dopustne meje. Zato je zavedanje, da je potreben prehod v nizkoogljično družbo, tudi med prebivalci našega mesta in pokrajine vse večje.
Prehod v nizkoogljično družbo pa smo že pričeli; način ogrevanja se spreminja z vgradnjo električnih toplotnih črpalk, v prometu je vedno večji delež električnih vozil, vedno več električne energije se pridobiva iz sončnih in drugih elektrarn na obnovljive vire.
Na področju Prekmurja se letno vgradi več 100 električnih toplotnih črpalk, priklopljenih je 380 sončnih elektrarn, imamo okrog 20 polnilnic za električne avtomobile. Usmeritve prehoda v nizkoogljično družbo so tako tesno povezane z elektroenergetskim distribucijskim omrežjem. To pa je omrežje, ki ga v Prekmurju gradi, vzdržuje in upravlja naša družba.« 
 
G. Zoran Hoblaj, direktor, Dom starejših Rakičan, je dodal: »Zavest za čisto okolje ni samo skrb mladih in delovno aktivnih prebivalcev, ampak je tudi skrb starejših, saj so prav ti ustvarjali današnji svet in družbo. Posebej pa naše stanovalce zanimajo najnovejši dosežki na področju zelenih tehnologij. Veseli nas, da bo letošnja prireditev v našem Domu in da smo lahko del projekta.«