Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravko Počivalšek, v Elektru Maribor

Družbo Elektro Maribor sta obiskala g. Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in g. mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar. Sprejel ju je g. mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor s sodelavci. Pogovor je potekal o poslovanju in razvojnih načrtih družbe Elektro Maribor. Poseben poudarek je bil na investicijah, povezanih z razvojem gospodarstva, pri čemer je ministrstvo želelo biti posebej informirano o aktivnostih družbe v zvezi z načrtovano naložbo družbe Magna Steyr in ostalih gospodarskih subjektov na našem območju.


V sklopu srečanja so sodelavci Elektra Maribor ministru predstavili dejavnosti družbe in razvojni načrt za zagotavljanje stabilne oskrbe gospodarstva in prebivalstva z električno energijo v okviru slovenske elektrodistribucije in še posebej na oskrbnem področju družbe Elektro Maribor.


Družba Elektro Maribor je v obdobju od leta 2011 do leta 2016 v infrastrukturo za povečevanje robustnosti omrežij in gradnjo pametnih omrežij skupaj že vložila 140 milijonov evrov. S tem so dosegli nadpovprečno robustnost omrežij in delež uporabnikov, vključenih v napredne sisteme merjenja. Zaradi potreb prebivalstva in gospodarstva, zlasti zaradi zagotavljanja kakovostne oskrbe na vseh območjih in omogočanja priključevanja novih uporabnikov, uvajanja ukrepov učinkovite rabe energije in mrežne integracije obnovljivih virov energije, namerava družba, v skladu z 10-letnim načrtom razvoja omrežja, realizirati še 357 milijonov evrov investicijskih vlaganj v elektroenergetsko infrastrukturo za trajnostni razvoj.