Murska Sobota: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Murska Sobota, 2.8.2021 – Elektro Maribor tradicionalno podpira delovanje številnih humanitarnih organizacij na območju distribucijskega sistema družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju organizacijske enote Elektro Maribor v Murski Soboti, in sicer Rdeči križ - Območno združenje Murska Sobota, Škofijska karitas Murska Sobota in Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »V Elektru Maribor si v sklopu družbene odgovornosti prioritetno prizadevamo za aktivno in v odličnost usmerjeno izpolnjevanje našega temeljnega poslanstva, kakovostne distribucije električne energije in zagotavljanja moči vsem našim odjemalcem ter uvajanje naprednih storitev. Že vrsto let na našem celotnem oskrbnem območju aktivno sodelujemo s humanitarnimi organizacijami in podpiramo programe, ki so namenjeni pomoči ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Solidarnost je pomembna vrednota povezane skupnosti. Na območju, kjer deluje naša območna enota Murska Sobota tokrat podpiramo programe treh humanitarnih organizacij, ki pomembno prispevajo k reševanju težav ljudi, ki so pomoči potrebni.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Albina Knapp, predsednica Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Murska Sobota, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »Visoka stopnja brezposelnosti, slabo ekonomsko stanje, stres, spreminjanje tradicionalnih vrednot in drugi dejavniki povzročajo vedno nove oblike socialnih stisk posameznikov in družin. Donacijo bomo delno namenili za poplačilo najnujnejših življenjskih stroškov tem ljudem, delno pa bomo sredstva namenili za nabavo ročnega paletnega vozička za naše skladišče, kjer vsako leto razdelimo dobrih 200 ton živil.«

Jožef Kociper, Škofijska karitas Murska Sobota, je o porabi sredstev pojasnil: »Zahvaljujemo se vam za vašo dobrosrčno donacijo. Donacijo bomo porabili za namen ljudske kuhinje, saj je prošenj po tovrstni pomoči vedno več, toliko, da vsem ne moremo pomagati s toplimi obroki. V sodelovanju s CSD Murska Sobota zato vodimo t.i. čakalno listo, da ko lahko sprejmemo novega uporabnika, ga pokličemo in vključimo v program. S programom ljudske kuhinje omogočimo uporabnikom vsaj en topli obrok na dan. Nekaterim uporabnikom ljudske kuhinje, ki so upokojeni in bolni ter si sami ne morejo priti iskati toplega obroka, le-tega vozimo na dom. Z nudenjem toplih obrokov dnevno vsaj 80 osebam zagotavljamo njihov boljši socialni položaj in preprečitev socialne izključenosti.«

Mag. Peter Andrejčak, predsednik Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica, je o porabi sredstev pojasnil: » Najprej mi dovolite, da se v imenu Evangeličanske humanitarne organizacije - Podpornica, ampak predvsem v imenu njenih uporabnikov iskreno zahvalim družbi Elektro Maribor za letošnjo donacijo. Z doniranimi sredstvi bomo pomagali pri plačevanju položnic in računov, nabavili in razdelili bomo pakete s prehrambnimi in higienskimi artikli, nudili pomoč ljudem, ki so ostali brez zaposlitve ali trpijo zaradi drugih vzrokov duševne stiske. Pomagali bomo tudi mladim družinam, ki same niso zmožne kriti osnovnih, za življenje nujnih stroškov.«