Murska Sobota: Elektro Maribor namenil sredstva humanitarnim organizacijam

Murska Sobota, 14.7.2020 – Elektro Maribor s pomočjo humanitarnim organizacijam, ki delujejo na območju Murske Sobote, nadaljuje letošnji cikel tradicionalne pomoči humanitarnim organizacijam na oskrbnem območju družbe.

Družba Elektro Maribor je namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnim organizacijam Rdeči križ - Območno združenje Murska Sobota,  Škofijska karitas Murska Sobota in Evangeličanska humanitarna organizacija Podpornica.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor, je ob tem povedal: »V Elektru Maribor si v sklopu družbene odgovornosti prioritetno prizadevamo za aktivno in v odličnost usmerjeno izpolnjevanje našega temeljnega poslanstva, kakovostne distribucije električne energije vsem našim odjemalcem in uvajanje naprednih storitev. V okviru družbene odgovornosti že vrsto let na našem celotnem oskrbnem območju tudi aktivno sodelujemo s humanitarnimi organizacijami, ki pomagajo ljudem, ki tovrstno pomoč potrebujejo. Solidarnost je pomembna vrednota povezane skupnosti. Tokrat podpiramo programe treh murskosoboških humanitarnih organizacij, ki pomembno prispevajo k reševanju težav ljudi, ki so znašli v stiski.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

Ga. Albina Knapp, predsednica Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Murska Sobota, je o odločitvi za porabo sredstev pojasnila: »V programu dela za leto 2020 je spet ena naših najpomembnejših dejavnosti pomoč ljudem, ki so se znašli v finančni in materialno ekonomski stiski. Reševanje in lajšanje njihovih stisk v trenutku, ko pomoč najbolj potrebujejo je naša prioriteta, zato bomo donacij porabili v ta namen in tudi nekaj za nabavo nujne opreme.«

Jožef Kociper, Škofijska karitas Murska Sobota, je o porabi sredstev pojasnil: »Zahvaljujemo se vam za vašo velikodušno donacijo, ko jo bomo namenili za nov Materinski dom v Murski Soboti. Ravno v teh dneh se bodo vanj vselile prve matere. Prvi pomurski materinski dom nudi ženskam, materam z otroki v stiski namestitev, vso strokovno pomoč in podporo pri bivanju v domu ter spremljanje ob odhodu. Z vsemi strokovnimi in drugimi aktivnostmi delujemo v smeri, da se bo uporabnica čim bolj opremljena z novimi znanji za ravnanja vrnila na pot samostojnega in dostojanstvenega življenja. Strokovni tim daje velik poudarek individualnemu delu, ki se izvaja dnevno na pobudo uporabnic ali strokovnih sodelavk. Uporabnice potrebujejo osebno pomoč in svetovanje v smislu opogumljanja, krepitve moči, podpore, raziskovanja njihovih potreb in virov moči.«

Mag. Peter Andrejčak, predsednik Evangeličanske humanitarne organizacije Podpornica, je o porabi sredstev pojasnil: » Najprej mi dovolite, da se v imenu Evangeličanske humanitarne organizacije - Podpornica, ampak predvsem v imenu njenih uporabnikov iskreno zahvalim družbi Elektro Maribor za letošnjo donacijo. Družba Elektro Maribor prinaša v gospodinjstva ljudi električno energijo, luč, kar je njeno prvotno poslanstvo. Toda s svojim človekoljubnim dejanjem, katerega smo deležni tudi letos, prinaša v prenesenem pomenu, tudi luč v življenja mnogih tistih, kateri blodijo v temi socialne stiske in s tem tako plemenitit tisto prvotno nalogo, za katero je bila ustanovljena.

Vašo donacijo bomo namenili za pomoč tako starejšim, bolnim in invalidom, mladim družinam in posameznikom, kot tudi otrokom in mladostnikom. V kolikor smo v tem času občutili manjši priliv daril in donacij iz drugih virov, nam Vaša letošnja donacija še kako prav pride.«