Na področju Moškanjcev rekonstruiramo nizkonapetostno omrežje

Na področju Moškanjcev, v smeri proti Ptuju in Gmajni, smo v sklopu urejanja infrastrukture v naselju Moškanjci z zemeljskimi kabelskimi vodi rekonstruirali nizkonapetostno zračno omrežje.

Z investicijo smo pričeli v decembru 2016. Zaradi nizkih januarskih temperatur prekinjeno delo smo nadaljevali v februarju. Najprej smo pričeli z deli na izvodu v smeri Ptuja in jih do konca februarja tudi zaključili. Nato smo pričeli z deli na izvodu proti Gmajni, ki še potekajo.

Posebnost te investicije, ki jo izvajajo sodelavci naše Storitvene enote Ljutomer je, da prvi del trase poteka ob zelo prometni cesti Ptuj – Ormož, kjer so bile v času del potrebne tudi občasne delne cestne zapore. Drugi del trase pa poteka v strnjenem naselju, kjer so prisotni drugi komunalni vodi.

Investicija, ki bo izboljšala kakovost in dobavo električne energije 87 odjemalcem, je vredna 110.000 €.