Nadzorni svet in uprava družbe Elektro Maribor sta se sporazumela o prenehanju mandata predsednika uprave

Maribor, 5. april 2023 - Nadzorni svet družbe Elektro Maribor d. d. se je s predsednikom uprave družbe Elektro Maribor d. d. sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje mandata. Predsedniku uprave, Jožetu Hebarju, tako preneha mandat 5. 4. 2023.

Do imenovanja nove uprave prevzema vodenje družbe Elektro Maribor d. d., v vlogi predsednika uprave, zdajšnji član nadzornega sveta, Jure Boček. V tem času Jure Boček ne bo deloval kot član nadzornega sveta.

Jure Boček je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, od leta 2009 zaposlen kot tehnični direktor v družbi Adesco d. o. o.