Najboljši študent Univerze v Mariboru je Aljoša Polajžar

(Maribor, 21. september 2020) – Univerza v Mariboru je skupaj s partnerji družbo Elektro Maribor d.d. in Energijo plus d.o.o. že osmo leto zapored izvedla tradicionalni razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Z razpisom želijo vsako leto nagraditi najboljše študente za njihovo študijsko odličnost in jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju. Na današnji prireditvi, kjer so se zbrali prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor Univerze v Mariboru, mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor in Bojan Horvat, direktor družbe Energija plus, so razglasili najboljše tri uvrščene. Najboljši študent Univerze v Mariboru je na podlagi ocene strokovne komisije postal Aljoša Polajžar, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, drugo mesto je zasedel študent Vid Keršič, študent tretjega letnika študijskega programa prve stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, tretje mesto pa Vasja Omahne, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Logistika sistemov na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru. Nagrajenci so prejeli denarne nagrade, ki jih je prispevala skupina Elektro Maribor, in sicer najboljši študent Univerze v Mariboru je prejel denarno nagrado v višini 600 €, drugo uvrščeni 400 € in tretje uvrščeni 200 €.

Strokovna komisija za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru, ki ji je predsedoval izr. prof. dr. Urban Bren, prorektor za prenos znanja Univerze v Mariboru, je odločila, da je najboljši študent Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020 Aljoša Polajžar, študent drugega letnika študijskega programa 2. stopnje Pravo na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, saj je postavil tudi nov mejnik v številu doseženih točk.

Pohvali se lahko z uvrstitvijo med najboljših 5 % študentov v generaciji in s povprečno oceno 9,96. Svojo študijsko odličnost dopolnjuje z aktivnim udejstvovanjem kot koordinator tutorjev študentov na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kot član Senata, Akademskega zbora in Študentskega sveta Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Študent je izjemno aktiven na raziskovalnem področju, kjer kot član raziskovalne ekipe študentov pod mentorstvom Pravne fakultete sodeluje na številnih projektih. Študent aktivno sodeluje tudi pri raziskovalno organizacijskem, uredniškem in promocijskem delu v povezavi s posvetovanjem Medicina, pravo in družba z raziskovalnega področja medicinsko pravo. Kot prvi avtor je pripravil objavo izvirnega znanstvenega članka in strokovnih člankov, znanstvenih prispevkov na konferencah in samostojnega znanstvenega sestavka. Komisijo pa je še dodatno prepričal s Perlachovim priznanjem, z uspehi na pravnih tekmovanjih in natečajih ter za izjemen dosežek na mednarodnem tekmovanju MUNLawS Model United Nations Conference z osvojitvijo naziva Best University Delegation, ki ga je dosegel skupaj s še tremi študenti Pravne fakultete Univerze v Mariboru. Prav tako pa je tudi prejemnik Rektorjeve nagrade kot najboljšemu študentu Pravne fakultete Univerze v Mariboru v svoji generaciji. Danes pa bo s ponosom v svojo zbirko priznanj dodal tudi nagrado za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v študijskem letu 2019/2020.

Drugo mesto pripada Vidu Keršiču, študentu tretjega letnika študijskega programa prve stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Študent se uvršča med 5 % najboljših študentov v generaciji in ima povprečno oceno 10,00. Ob zavidljivih uspehih na študijskem področju je aktiven tudi na raziskovalno-razvojnem področju, kjer sodeluje na projektih Inštituta za informatiko Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, in sicer predvsem na področju tehnologije veriženja blokov ter razvoja pametnih pogodb in decentraliziranih aplikacij. V sklopu tega je kot prvi avtor ali soavtor sodeloval pri pripravi znanstvenih in strokovnih prispevkov ter pri predstavitvah projektov na domačih in mednarodnih konferencah. Svojo študijsko in raziskovalno odličnost pa dopolnjuje tudi z aktivnim sodelovanjem kot študent demonstrator. Pohvali se lahko tudi z zmago na FERI jesenski šoli blockhain aplikacij 2018 in z odličnimi dosežki na univerzitetnem programskem maratonu in regijskem tekmovanju v tekmovalnem programiranju.

Tretje mesto pa je dosegel Vasja Omahne, študent 2. letnika magistrskega študijskega programa Logistika sistemov na Fakulteti za Logistiko Univerze v Mariboru. Študent ima povprečno oceno 9,63. Ob odličnih študijskih uspehih je nagrajenec aktiven tudi na znanstveno-raziskovalnem področju. V letošnjem študijskem letu je sodeloval pri izvedbi dveh raziskav, in sicer pri raziskavi o uporabi celostnega vrednotenja življenjskega cikla (LCA analiza) ter pri raziskavi o integraciji trajnosti v logistično izobraževanje v EU. Kot prvi avtor ali soavtor prispevka je sodeloval na znanstvenih mednarodnih konferencah, kjer je predstavil del omenjenih analiz oziroma raziskav. Kot prvi avtor je pripravil strokovni članek in kot soavtor prispeval svoj raziskovalni del v štirih samostojnih strokovnih sestavkih ali poglavjih v monografski publikaciji. Aktivno je sodeloval tudi na PKP projektu. Je član senata in akademskega zbora ter tudi član Študentskega sveta Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in nenazadnje je vključen v sistem tutorstva.

Nagrade so podelili prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor Univerze v Mariboru, mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, Bojan Horvat, direktor družbe Energija plus ter prorektorica za študentska vprašanja, Teja Štrukelj.

»Letos so se na razpis prijavili študenti in študentke iz 15 različnih članic Univerze v Mariboru, kar zagotovo nakazuje odličnost naših študentov na mnogih znanstvenih področjih. Vsi kandidati med 16. in 1. mestom imajo povprečno oceno nad 9,5 kar pomeni, da je strokovna komisija imela izredno težko delo. Razpis Najboljši študent Univerze v Mariboru smo izvedli v sodelovanju s partnerjema Elektro Maribor in Energija plus, za kar se jim na tem mestu tudi zahvaljujem. Menim, da je študente potrebno že v času študija povezovati z gospodarstvom kot tudi nagraditi nadpovprečno zavzetost in vložen trud. Vsi trije nagrajenci so vzorni študentje, z zavidljivimi študijskimi in raziskovalnimi uspehi, ki svojo odličnost dopolnjujejo še z mnogimi obštudijskimi dejavnostmi ter z vzgledom te vrednote prenašajo na mlajše generacije.« je ob razglasitvi nagrajencev poudaril prof. dr. Miralem Hadžiselimović, prorektor Univerze v Mariboru.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave družbe Elektro Maribor: »Elektro Maribor, Energija plus in Univerza v Mariboru so letos že tradicionalno pripravili razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru. Kakovost in odličnost sta poglavitna razvojna vektorja sodobnosti ter skupaj z inovativnostjo temelj konkurenčnosti. Že mnoga desetletja smo zavezani kakovosti in odličnosti v oskrbi prebivalstva in gospodarstva na območju Severovzhodne Slovenije. To ostaja naša čvrsta opredelitev tudi za prihodnost. Zaradi zavedanja o svoji družbeni odgovornosti že vrsto let spodbujamo in podpiramo odličnost v znanstvenoraziskovalnem in študijskem delu, ki je pomembno za vse sisteme v širši skupnosti. V čast nam je, da ima v tem kontekstu posebno mesto partnerstvo z Univerzo v Mariboru. Iskreno čestitamo letošnjim naj študentom in jim želimo veliko študijskih in delovnih uspehov, obilje kreativnih zamisli in obetavnih projektov v svojem nadaljnjem ustvarjanju.«

»Veseli nas, da lahko kot dolgoletni partner sodelujemo pri projektu, s katerim mlade študente nagrajujemo in spodbujamo k doseganju odličnosti. V Energiji plus se zavedamo, da živimo v družbi znanja in da danes brez odličnega znanja ni uspešnega razvoja. Prav zato se na različne načine povezujemo z mladimi, jih spodbujamo k odkrivanju novih znanj, veščin in k osebnemu razvoju. Prepričani smo, da so prav oni tisti, ki lahko s pravo, pozitivno energijo in svojim pridobljenim znanjem v času študija v veliki meri prispevajo k razvoju okolja, v katerem bodo delovali.« je povedal direktor družbe Energija plus, gospod Bojan Horvat.

Seznam prispelih vlog za objavo

Kontaktne informacije:

Alenka Ribič

Univerza v Mariboru

Telefon: 02 23 55 215

E-pošta: pr@um.si

Foto: Aleš Cipot - Mediaspeed.net