Nasvet pred nakupom toplotne črpalke

Uporabniki za ogrevanje vedno pogosteje uporabljajo tudi toplotne črpalke. Njihovo delovanje, ko se vklopi grelec, pogosto povzroči visok padec napetosti, občasno pa tudi previsoko napetost, posledično se izklopi toplotna črpalka zaradi delovanja njene zaščite.

Te težave vedno bolj pogosto zaznavamo pri enofaznih toplotnih črpalkah. Bistveno manjše padce napetosti ustvarjajo trifazne toplotne črpalke, zato tovrstnih težav s samodejnim izklopom tam praviloma ni. Priporočamo vam, da vgrajujete trifazne toplotne črpalke, glede same izbire tipa toplotne črpalke pa se posvetujte z vašim energetskim svetovalcem.

Uporabnikom pred nakupom toplotne črpalke vsekakor predlagamo, da se predhodno posvetujejo tudi z distribucijskim podjetjem, tj. s pristojno območno enoto, ali je priključitev z vidika stanja nizkonapetostnega omrežja možna in pod kakšnimi tehničnimi pogoji.

Za osnovne informacije in nadaljnja navodila lahko uporabniki pri tem uporabijo tudi našo brezplačno telefonsko številko 08 21 01 ali elektronski naslov info@elektro-maribor.si.