Nejčev spominski pohod 2018

Pred štirimi leti, v pričetku februarja, je Slovenijo zajela izjemna naravna ujma. Pri odpravljanju posledic, ki jih je povzročil žled, in pri ponovnem vzpostavljanju oskrbe naših odjemalcev z električno energijo, je življenje tragično izgubil Nejc Mesarič. V spomin nanj in na njegov pogum je letos organiziran že četrti pohod in spominska slovesnost, ki so se je, že tradicionalno, udeležili tudi predstavniki Hrvatske elektroprivrede, ki so pred petimi leti z odlično usposobljenimi ekipami priskočili na pomoč slovenskim elektromonterjem pri odpravljanju zahtevnih posledic vremenske ujme. 

Del udeležencev je spominski pohod pričel v Slovenski Bistrici, preostali so se pohodu pridružili ob spominskem obeležju v kraju Rep na Pohorju. Nato so pot skupaj nadaljevali do drugega obeležja, kjer je potekala krajša spominska slovesnost, na kateri so zbrani počastili spomin na mladega sodelavca s cvetjem in prižigom sveč.

Ob spominskem obeležju sta prisotne nagovorila g. Modest Motaln, predsednik KS Šmartno v imenu Občine Slovenska Bistrica, in predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič.

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, je ob pohodu med drugim povedal: »Pred štirimi leti smo se soočali z obsežnimi poškodbami na prenosnem in distribucijskem elektro-omrežju, ki jih je povzročila naravna ujma izjemnih razsežnosti. Pri odpravljanju posledic žleda in vzpostavljanju oskrbe naših uporabnikov z električno energijo je prizadevno sodeloval tudi mladi Nejc Mesarič, ki je pri tem tragično izgubil življenje. V spomin na njegov pogum in požrtvovalnost smo tudi letos pripravili Nejčev spominski pohod. V zadnjih letih so naravne ujme vse pogostejše. Prav je, da se zavedamo, kako veliko in pomembno delo opravljajo zaposleni v slovenskem elektrogospodarstvu, ki si v težkih razmerah požrtvovalno prizadevajo za izpolnjevanje poslanstva elektroenergetike, kakovostne oskrbe prebivalstva in gospodarstva z električno energijo, ki jo vse bolj potrebujemo pri vsakodnevnem delu in življenju.«