Nejčev spominski pohod 2019

Slovenska Bistrica, 9.2.2019 – Pohodniška sekcija športnega društva Elektra Maribor je danes izvedla peti Nejčev spominski pohod, s katerim so udeleženci počastili spomin na mladega sodelavca, Nejca Mesariča.

Pred petimi leti, v pričetku februarja, je Slovenijo zajela naravna ujma izjemnih razsežnosti. Zaradi poškodovanega elektrodistribucijskega omrežja so bili stotisoči uporabnikov, prebivalstvo in gospodarstvo, brez oskrbe z električno energijo. Pri odpravljanju poškodb na omrežju in pri ponovnem vzpostavljanju oskrbe z električno energijo, je v tragični nesreči izgubil življenje mladi sodelavec Nejc Mesarič. V spomin nanj in na njegov pogum je letos organiziran že peti pohod in spominska slovesnost. Med številnimi pohodniki in gosti so bili že tradicionalno tudi predstavniki Hrvatske elektroprivrede, ki so pred šestimi leti z odlično usposobljenimi ekipami priskočili na pomoč slovenskim elektromonterjem pri odpravljanju obsežnih posledic vremenske ujme.

Del udeležencev je spominski pohod pričel v Slovenski Bistrici, preostali so se pohodu pridružili ob spominskem obeležju v kraju Rep na Pohorju. Nato so pot skupaj nadaljevali do drugega obeležja, kjer je potekala krajša spominska slovesnost. Spomin na mladega sodelavca so udeleženci počastili s tišino, cvetjem in prižigom sveč.

Ob spominskem obeležju so bili govorniki v imenu Občine Slovenska Bistrica podžupan Stanislav Mlakar in predsednik uprave družbe Elektro Maribor mag. Boris Sovič.

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor, mag. Boris Sovič, je ob pohodu povedal: »Pet let mineva, kar je narava pokazala svojo neznansko moč. Ledeni žled je povzročil ogromno škodo na elektroenergetskem omrežju, zaradi katere so bili v Sloveniji stotisoči uporabnikov brez električne energije.

Zaposleni v slovenski elektrodistribuciji so v zelo zahtevnih razmerah z izjemnimi napori, skupaj s pripadniki sil zaščite in reševanja, gasilci, gozdnimi delavci in številnimi drugimi, tudi prostovoljci, v najkrajšem možnem času ponovno zagotovili oskrbo prebivalstva in gospodarstva z električno energijo.

Pri odpravljanju posledic žleda smo v tragični nesreči na Slovenjebistriškem Pohorju žal izgubili mladega sodelavca. Vsako leto se zberemo na spominski slovesnosti v osrčju pohorskih gozdov, da počastimo plemenitost, hrabrost in požrtvovalnost mladega Nejca, ki je nesebično priskočil na pomoč pri odpravljanju posledic naravne ujme ter da se spomnimo, da si zaposleni v slovenski elektroenergetiki ves čas, v vsakih vremenskih in terenskih razmerah neutrudno prizadevajo za kakovostno oskrbo Slovenije z električno energijo.

Katastrofalna naravna ujma leta 2014 žal ni bila zadnja. V zadnjih letih narašča število dni z izrednimi vremenskimi razmerami, samo v letu 2018 jih je bilo 27. Zaradi klimatskih sprememb in potreb naših uporabnikov po kakovostni oskrbi z električno energijo, sistematično povečujemo robustnost omrežja.

Po letu 2014 smo povečali dolžino podzemnih in izoliranih nadzemnih vodov za skoraj 1.700 km, dolžino neizoliranih nadzemnih vodov pa zmanjšali za nekaj več 1.200 km, tako da je delež kabliranega in nadzemnega izoliranega srednje- in nizkonapetostnega omrežja že dosegel 70 %.

Visoko, drugo mesto Slovenije na svetu po energetski varnosti, zanesljivosti energetske infrastrukture, je odraz strokovnega in požrtvovalnega dela zaposlenih v slovenski energetiki, ki s tem izkazujejo tudi svojo pripadnost družbeni skupnosti.«