Nemotena oskrba z elektriko tudi v novih razmerah

Slovenske družbe za distribucijo električne energije so se takoj organizirano odzvale na krizne razmere, v katerih smo se znašli zaradi koronavirusa. Ključne operativne kadre v distribucijskih centrih vodenja so razporedili v ločene skupine in na različne lokacije, da je tveganje za okužbo minimalno. Sprejeli so tudi ukrepe za morebitno izmenjavo le teh med podjetji, rezervne ekipe so doma v samoizolaciji. Natančno so organizirali ekipe, ki delajo na terenu, ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Da bodo uporabniki lažje premostili to težko obdobje, bodo računi za električno energijo v naslednjih treh mesecih nižji, odklope pa bodo izvajali v minimalnem obsegu, če res ne bo možno najti druge rešitve. 

Zaposleni v slovenskih družbah za distribucijo električne energije si ves čas prizadevajo za to, da so njihovi uporabniki, prebivalstvo in gospodarstvo, stabilno in zanesljivo preskrbljeni z električno energijo. V času, ki ga živimo, je postalo še toliko bolj očitno, kako zelo je sodobna družba odvisna od elektrike.

Z epidemijo se je vsakdanjik zelo spremenil. Medtem ko je večina slovenskega prebivalstva zaprta v svoje domove, se je veliko podjetij odločilo za delo od doma, učenci se šolajo na daljavo, v porastu je uporaba spletnih trgovin, stike z družinami in sodelavci ohranjamo preko spleta, medtem ko za kratkočasje skrbijo računalniki, televizija in radio.

Brez stvari, ki jih večina od nas jemlje za samoumevne, kot so internet, hladilniki, pralni stroji in žarnice, bi bilo naše bivanje med epidemijo še veliko težje. Poleg tega je elektrika temeljnega pomena za delovanje bolnišnic in zagotavljanje pravočasnega komuniciranja med vlado, strokovnimi institucijami in prebivalci.

Elektrodistribucijska podjetja, ki so ključni akter v slovenski energetiki, so morala svoje delo popolnoma prilagoditi novim razmeram. Z natančno organizacijo del so poskrbeli, da z načrtovanimi izklopi, ki so sicer nujno potrebni za vzdrževanje omrežja, čim manj motijo delo od doma in življenje ljudi. Zagotavljajo, da bolnišnice v vsakem trenutku rešujejo življenja in skrbijo, da lahko komunikacije potekajo nemoteno.

Ena od prioritet je tudi skrb za gospodarstvo. Distributerji ves čas delujejo na način, ki bo zagotovil nemoten ponovni zagon gospodarstva. Hkrati pa zagotavljajo storitve in preskrbo za tiste veje gospodarstva, na primer gradbeništvo, ki še vedno lahko delajo, in nudijo podporo, da bo škoda zaradi posledic epidemije čim manjša.

Krizne razmere nas opominjajo na nepogrešljivo vlogo elektrike v našem življenju. Hkrati pa nam omogočajo tudi boljši vpogled v to, kako se bo njen pomen  krepil in razvijal v prihodnjih letih in desetletjih. Živimo v družbi, v kateri je varnost preskrbe z električno energijo temelj blaginje in stabilnosti.

Slovenske družbe za distribucijo električne energije imajo v sedanjih razmerah dve osnovni nalogi. Zagotavljati morajo stabilno preskrbo z električno energijo svojim uporabnikom in maksimalno zaščititi zaposlene ter uporabnike pred širjenjem okužb. Za izpolnjevanje teh nalog delajo vsi zaposleni v teh družbah. Elektrodistribucije pa so kot vedno zavezane tudi k medsebojni pomoči, kadar je to potrebno. Prepričani so, da bomo skupaj premagali epidemijo in se v prihodnost podali z izkušnjo, ki nas bo naredila močnejše.

 

Kaj potrebujete, ko ostajate doma?