Nizke temperature prispevajo k rekordni konični obremenitvi

Na oskrbnem območju Elektro Maribor smo v sredo, 11. januarja 2017, ob 8:45 zabeležili konično obremenitev v višini 422,5 MW. Dosedanja najvišja konična obremenitev je bila zabeležena v torek, 7. februarja 2012, ob 12:00 in sicer 409 MW. Letošnja konična obremenitev predstavlja najvišjo vrednost v zgodovini družbe. Podobno kot leta 2012, so tudi letos k rekordni obremenitvi prispevale zelo nizke temperature.


Letošnja januarska konična obremenitev je v vseh odjemnih skupinah za 6 % do 8 % višja od lanske januarske. V celotnem letu 2016 je sicer konična moč znašala 402 MW, medtem ko leto poprej 388 MW. Podatek o konični moči je še posebej pomemben pri načrtovanju razvoja elektrodistribucijskega omrežja, ki mora biti dimenzionirano tudi glede na konično moč. Če ta raste, se mora omrežje dodatno okrepiti. V to so tudi usmerjena prizadevanja Elektro Maribor.

Slika 1: V sredo, 11. januarja 2017. je bila ob 8:45 dosežena rekordna konična obremenitev v omrežju Elektro Maribor in sicer 422,5 MW.

Energijo za potrebe naših odjemalcev zagotavljamo iz prenosnega omrežja in od lokalnih proizvodnih virov, zlasti soproizvodnje toplote in elektrike s pomočjo zemeljskega plina, elektrarn na biomaso, malih elektrarn in sončnih elektrarn.


V letošnjem januarju zagotavlja prenosno omrežje, na katerega so priključene termoelektrarna Šoštanj, hidroelektrarne in jedrska elektrarna Krško, del energije pa se zagotavlja tudi iz uvoza, 88 % energije, ki je potrebna za odjemalce Elektro Maribor. 12 % energije za naše odjemalce pa zagotavljajo lokalni proizvodni viri.

Slika 2: V prvi polovici januarja 2017 so lokalni proizvodni viri prispevali 12 %, prenosno omrežje pa 88 % potrebne energije.

Letošnja januarska konična obremenitev prevzema iz prenosnega omrežja je sicer 7 % višja od lanske januarske, konična obremenitev prevzema od lokalnih proizvodnih virov pa zaradi vremenskih razmer kar 5 % nižja od lanske januarske.