Nov obračun omrežnine

1. marca 2024 bo stopil v veljavo nov tarifni sistem*. Le ta se nanaša samo na omrežnino. Njegov cilj je spodbuditi uporabnike, da s prilagajanjem odjema prispevajo k optimizaciji distribucijskega in tudi širše elektroenergetskega sistema. Tako lahko dosežemo razbremenitev omrežja v času, ko je to najbolj obremenjeno z vidika porabe električne energije in moči.

Uporabnik bo lahko svoj odjem prilagajal tako po moči kot po porabljeni električni energiji in s tem privarčeval.

Glavne značilnosti novega tarifnega sistema so:

  • obračun, ki temelji na 15-minutnih vrednostih,

  • uvedba dveh sezon, višje med novembrom in februarjem ter nižje med marcem in oktobrom,

  • pet časovnih blokov,

  • razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo,

Spremembe, ki jih prinaša novi sistem, se nanašajo na vse uporabnike, tako na gospodinjstva kot na poslovne odjemalce. Predstavljajo ekonomski, zakonodajni in tehnološki, pa tudi družbeni izziv.

*Zakonska podlaga za nov tarifni sistem

25. 11. 2022 je Agencija za energijo sprejela Akt o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje (Ur.l.RS št. 146/22 z upoštevanjem sprememb in dopolnitev), s pričetkom veljavnosti 1. 3. 2024.

Obračun omrežnine bo tudi v prihodnje temeljil na ločevanju glede na moč in energijo. Tarifne postavke omrežnine za obračunsko moč in energijo se bodo razlikovale glede na posamezen časovni blok. Ko bo omrežje najbolj obremenjeno, bodo najvišje, ko bo najmanj obremenjeno, pa najnižje.

Več

Pogosta vprašanja in odgovori