Nova predsednica uprave družbe Elektro Maribor je Tatjana Vogrinec Burgar

Maribor, 1. avgust 2023 – Z današnjim dnem vodenje družbe Elektro Maribor prevzema Tatjana Vogrinec Burgar, ki je bila nedavno s strani nadzornega sveta imenovana za predsednico uprave s štiriletnim mandatom.


Med osrednje izzive s katerimi se bo družba soočala v prihodnje izpostavlja pozicioniranje družbe Elektro Maribor v elektroenergetskem sistemu Republike Slovenije ter organiziranost družbe oziroma distribucijskega omrežja v tem delu države, hkrati pa izjemno pomembno vlaganje v posodobitev in vzdrževanje robustnega in kakovostnega distribucijskega omrežja, s katerim bo omogočen tudi prehod v brezogljično družbo. Poudarja tudi vzpostavljanje partnerskih odnosov z vsemi deležniki, s katerimi družba sodeluje, ter gradnjo pristnih profesionalnih odnosov z zaposlenimi.


Tatjana Vogrinec Burgar je univerzitetna diplomirana pravnica. V družbi Elektro Maribor je zaposlena 18 let, na različnih delovnih mestih, trenutno kot direktorica projektov. Je članica upravnega odbora Energetske zbornice Slovenije, predsednica sekcije za energetiko pri Združenju delodajalcev Slovenije in predsednica delovne skupine za splošne in pravne zadeve ter varnost in zdravje pri delu v GIZ distribucije električne energije.