Nova transformatorska postaja Grad Rankova graba

V naselju Grad smo za zagotavljanje ustrezne kakovosti električne energije odjemalcem na območju obstoječe transformatorske postaje TP Grad Rankova graba (zgrajena leta 1985) izgradili nadomestno transformatorsko postajo TP 20/0,4 kV in jo vključili v srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje.

Vključitev TP 20/0,4 kV Grad Rankova graba v srednjenapetostno 20 kV omrežje smo izvedli s kablovodom od daljnovoda DV Grad Majcov breg do TP Grad Rankova graba.

Za vključitev v srednjenapetostno omrežje smo uporabili enožilni kabel, v celotni dolžini trase SN 20 kV kablovoda smo položili še plastično cev PEHD za potrebe optike.