Ob 100 letnici delovanja začenja v Elektru Maribor z delom Akademija distribucije

Maribor, 28.11.2017 – Elektro Maribor je danes, v obeležitev stoletnice začetka delovanja predhodnice družbe Elektro Maribor, Mestnega električnega podjetja Maribor, slavnostno otvoril Akademijo distribucije Elektro Maribor. Del akademije zajema zunanji vadbeni poligon za nadzemne in podzemne vode in naprave, del predavalnica, del pa spominska soba, kjer so zbrani eksponati in zapisi iz preteklih obdobij delovanja družbe.

Elektrifikacija Slovenije se je že leta 1883 pričela prav v Mariboru, ko je po zaslugi podjetnika Scherbauma v Mariboru zasvetila prva električna luč na Slovenskem, komaj štiri leta po izumu prve Edisonove žarnice na ogleno nitko. Leta 1917 je že delovalo Mestno električno podjetje Maribor. Mestna občina Maribor je nastavila prvega direktorja podjetja, inž. Karla Ruprechta iz Salzburga. Mestno električno podjetje je že v prvih letih obstoja opravljalo pomembne naloge: nadaljevalo je z izgradnjo električnega omrežja, zagotavljalo nemoteno in zadostno dobavo kakovostne električne energije ter skrbelo za postopke plačevanja in finančnega poslovanja.

Ob otvoritvi je mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektro Maribor povedal: »Današnji uspehi podjetja Elektro Maribor temeljijo tudi na rezultatih generacij zaposlenih in odjemalcev. Sodelavke in sodelavci Elektra Maribor se čutimo naslednike pionirskih podvigov vizionarjev, ki so postavili temelje elektrifikacije na Slovenskem in v Mariboru.

Elektrodistribucija predstavlja infrastrukturo trajnostnega razvoja. Elektro Maribor je na svojem področju nosilec razvoja naprednih omrežij in uvajanja novih tehnologij v elektroenergetiki. Svoje uporabnike želimo kakovostno in zanesljivo oskrbovati z električno energijo tudi v prihodnje. Predanost zaposlenih izvajanju poslanstva družbe tudi v najtežjih terenskih in vremenskih razmerah je zgled družbene odgovornosti.

Intenzivno se pripravljamo na izzive digitalizacije in dekarbonizacije, ki jih prinašajo: elektrifikacija mobilnosti, dekarbonizacija ogrevanja, mrežna integracija novih naprav in proizvodnih virov, predvsem pa vloga aktivnega uporabnika. Aktivno soustvarjamo pomembne razvojne projekte.

Zaradi zelo zavzetih zaposlenih, ki si v vsakih vremenskih razmerah zelo prizadevajo za kakovostno oskrbo naših uporabnikov z električno energijo, zaradi angažiranih organov vodenja in nadzora ter skrbnega upravljavca kapitalskih naložb države, dosega vseh pet slovenskih elektrodistribucijskih podjetij v očitno učinkoviti sedanji organiziranosti zelo dobre poslovne rezultate, ki omogočajo tudi naložbeno ambicioznost, skladno s potrebami prebivalstva in gospodarstva.

Zahvaljujoč velikemu angažmaju ključnih deležnikov, posluje uspešno tudi družba Elektro Maribor, prav tako skupina Elektro Maribor, ki jo sestavljajo: Elektro Maribor d.d. (obvladujoča družba), Energija plus d.o.o. in OVEN Elektro Maribor d.o.o.

Zavedajoč se številnih izzivov v sedanjosti sprejema družba Elektro Maribor odgovornost za prihodnji razvoj v razmerah, v katerih pričakujemo in soustvarjamo obsežne tehnološke spremembe, ki prinašajo tudi veliko novih priložnosti. Prizadevali si bomo, da bodo v korist prebivalstva in gospodarstva ter družbenega in naravnega okolja.«

Ob pomembni obletnici družbe je bila ideja o ustanovitvi Akademije prepoznana kot pomembni razvojni projekt družbe. Mag. Peter Kaube, direktor projektov v Elektru Maribor je opisal pomen Akademije distribucije: »Akademija distribucije se osredotoča na spodbujanje medpoklicnega in medgeneracijskega prenosa in širjenja znanja med zaposlenimi, skrb za uporabnike z informiranjem in svetovanjem o sodobnih elektrodistribucijskih tehnologijah, povezovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi organizacijami v družbenem okolju in ohranjanje tehnične dediščine elektro distribucije.

Namen Akademije distribucije je ohranjati in razvijati znanje, ki je nastajalo z leti delovanja in obstoja družbe Elektro Maribor. Znanje je kapital, katerega je potrebno ceniti in zanj skrbeti. Je pa Akademija tudi priložnost za povezovanje v okolju in družbi z različnimi aktivnostmi informativnega, izobraževalnega, predstavitvenega značaja, kjer lahko izkazujemo skrb za okolje in trajnostni razvoj kot sodobno energetsko podjetje.

Za prenos znanja in veščin med sodelavci ter izvedbo usposabljanj na različnih strokovnih področjih bodo oblikovali razne vsebine in programe, ki jih bodo izvajali v izobraževalnem centru. Center bo služil za demonstracije in prikaz naprednih tehnologij, novih materialov ter za povezovanje Akademije z izobraževalnimi ustanovami, inštitucijami ter lokalnimi skupnostmi.

Zunanji vadbeni poligon je namenjen prenosu znanja, usposabljanju za delo ter za trening veščin za delo na nadzemni in kabelski mreži srednje in nizke napetosti. Predavalnica bo uporabljena za strokovno izobraževanje za pridobitev specialnih znanj na področju energetskih naprav, objektov ter novih tehnologij. Muzej in predstavitveni prostor sta namenjena prikazu zgodovinske opreme, ki je bila uporabljena za izvajanje distribucije električne energije na oskrbovalnem področju Elektro Maribor.«

Mag. Peter Kaube (Elektro Maribor), mag. Nada Drobne Popovič (SDH) in mag. Boris Sovič (Elektro Maribor)