Ob koncu leta 2018 Elektro Maribor namenil sredstva za pomoč humanitarnim organizacijam v Mariboru

Družba Elektro Maribor je namesto poslovnih daril ob koncu leta namenila tri donacije, vsako v vrednosti po 1.800 EUR, humanitarnim organizacijam, ki delujejo v Mariboru, in sicer Rdečemu križu Slovenije – Območnemu združenju Maribor, Nadškofijski Karitas Maribor in Zvezi prijateljev mladine Maribor.

Mag. Boris Sovič, predsednik uprave Elektra Maribor, je povedal: »Elektru Maribor že tradicionalno aktivno, podpiramo humanitarne programe, ki so namenjeni pomoči ljudem v stiski. Humanitarne organizacije pomagajo prav najranljivejšim članom družbe. Cenimo in spoštujemo njihovo plemenito poslanstvo in zavzeto delo, zato ga, v skladu s svojimi možnostmi, podpiramo z donacijami humanitarnim organizacijam na območju Severovzhodne Slovenije. Elektro Maribor je s svojimi območnimi in storitvenima enotama ter številnimi nadzorništvi, ki omogočajo dobro poznavanje okolja in hitrejšo odzivnost, že tradicionalno regionalno strukturiran. Danes pa podporo namenjamo programom pomoči treh humanitarnih organizacij, ki delujejo na področju Maribora.«

O namenu porabe sredstev so v organizacijah pojasnili:

G. Metod Dolinšek, sekretar Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Maribor: »Prejeta sredstva bomo namenili pokritju stroškov izvedbe letošnje sezone letovanja otrok, saj smo za njihovo dobro počutje v letošnjem letu nabavili opremo za predvajanje glasbe, športne rekvizite, družabne igre in različni material za izvedbo delavnic, vse s ciljem izboljšati izkušnjo, ki jo pridobijo otroci, ko letujejo z nami. Pred sezono pa smo uredili tudi prilagoditve na plaži, kjer smo uredili klančine za lažji dostop invalidov in ustrezno uredili tudi dostopnost sanitarij na plaži.«

G. Božidar Bračun, generalni tajnik Nadškofijske Karitas Maribor, je o porabi sredstev povedal: »Nadškofijska karitas Maribor je neprofitno dobrodelna organizacija, ki na področju humanitarno socialnega in zdravstvenega dela izvaja storitve in programe pomoči, kateri človeku, ki se je v danem trenutku zaradi takšnih in drugačnih okoliščin znašel v veliki stiski, nudi konkretno pomoč. Pod njenim okriljem deluje program pomoči družinam in posameznikom. V letošnjem letu opažamo povečano število prošenj za plačilo najosnovnejših življenjskih potrebščin (elektrika, najemnina, ogrevanje, zdravstveno zavarovanje, poračuni …). Družine in posamezniki, predvsem pa starejši, komaj shajajo iz meseca v mesec in v obdobju ogrevanja potrkajo na vrata Karitas s prošnjo po pomoči pri poplačilu zapadlih obveznosti oz. s prošnjo za zagotovitev drv oz. kurilnega olja. Še posebej se na Karitas po pomoč obračajo družine, kjer so starši brezposelni ali imajo nizko plačo, družine z enim staršem in družine z več osnovnošolci. Glede na vse večje stiske se zahvaljujemo Elektru Maribor za donacijo, ki pomeni izdatno pomoč najbolj ogroženim družinam in posameznikom v našem mestu.«

G. Saša Mikić, predsednik ZPM Maribor, je o namenu porabe sredstev pojasnil: »Zveza prijateljev mladine Maribor je sestavljena iz Društev prijateljev mladine, ki delujejo v Mariboru in okolici. Vsako od teh društev se odlikuje po delovanju v lokalnem okolju. Delujejo z skromnimi sredstvi, oboroženi s posameznimi predanimi prostovoljci, ki v svojem prostem času organizirajo programe za otroke, delavnice, pomagajo otrokom in družinam na različnih področjih. Del tradicionalne donacije podjetja Elektro Maribor tokrat namenjamo Društvom prijateljev mladine Maribor in iz okolice Maribora z namenom, da razveseljujejo otroke in mladostnike v Mariboru in okolici. Drugi del donacije pa namenjamo programu Omogočimo sanje, s katerim razvijamo nadarjenost otrok iz socialno šibkejših družin. Podjetje Elektro Maribor v projektu sodeluje od samega začetka, leta 2014 in je eden od največjih donatorjev ZPM Maribor. Z njegovo pomočjo je projekt Omogočimo sanje pridobival na prihodnosti in stabilnosti, za kar smo podjetju Elektro Maribor in njegovim zaposlenim iz srca hvaležni. Prepričani smo, da bo tudi tokratna donacija dosegla vse tiste, ki pomoč v decembrskih dnevih potrebujejo.«