Ob Svetovnem dnevu Zemlje: Nove tehnologije za vse generacije ohranjajo planet

Maribor, 23. 4. 2018 - Akademija distribucije Elektro Maribor je v sodelovanju z Domom starostnikov Danice Vogrinec Maribor, enota Tabor, in Srednjo elektro-računalniško šolo Maribor obeležila Svetovni dan Zemlje z medgeneracijskim dogodkom pod naslovom: ''Nove tehnologije za vse generacije ohranjajo planet''.

Nove tehnologije pomenijo korak naprej za bolj čisto okolje in trajnostno ravnanje vseh nas. Praktičen prikaz koncepta e-mobilnosti so varovanci Doma Danice Vogrinec doživeli s predstavitvijo, ogledom in vožnjo z električnimi avtomobili in električnim kolesom, ki so ga pripravili sodelavci družbe Elektro Maribor in dijaki SERŠ-a. S posaditvijo dreves pred prostori Akademije distribucije so vse generacije skupaj naredile korak k skrbi za okolje in s tem ohranjanje Zemlje.

Obeležitev Svetovnega Dneva Zemlje se je zaključila s predavanjem o novih tehnologijah v energetiki, energetski učinkovitosti in skrbi za okolje za dijake SERŠ-a in obiskovalce.

Mag. Peter Kaube, direktor projektov, Elektro Maribor: »Elektrodistribucija je infrastruktura trajnostnega razvoja, iz česar izhaja tudi odgovornost Akademije distribucije pri prenosu znanja in obravnavanju aktualnih razvojnih vprašanj. Ena izmed tem trajnostnega razvoja je tudi varovanje okolja.

Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila 2018, nas vedno znova spominja, da je Zemlja naš dom. Zato je pomembno, da ga znamo ohranjati, da ostane poln življenja in naravne lepote. Pri tem sta odločilna izkoriščanje virov Zemlje in način življenja nas prebivalcev tega planeta.

Z dogodkom želimo opozoriti, da je v ohranjaje našega planeta in kvalitetnega, trajnostnega bivanja potrebno vključiti vse ljudi in predvsem vse generacije. Starejši ljudje imajo modrost in vedenje o pomenu Zemlje za življenje, mlajši pa znajo z novimi tehnologijami ohranjati okolje, skupnost, regijo, državo. Starejši doživijo tehnologijo in vključenost, mlajši doživijo pomen načina življenja, navad, spoštovanja okolja in medgeneracijske povezanosti. Ta povezava je trdna, ustvarjalna in inovativna.

Vse to smo povezali na lokalnem dogodku v sodelovanju treh različnih inštitucij: doma starostnikov, srednje elektro šola in elektro podjetja.«

Ga. Irena Srša Žnidarič, ravnateljica SERŠ-a: »Dan Zemlje je priložnost, da vsi ljudje ponovno premislimo o varovanju okolja v katerem živimo tako na mikro kot makro nivoju. S prihajajočo pomladjo se prebudijo tudi naše pozitivne misli o skrbi za svoje zdravje in zdravje Zemlje, ki je naš dom v najširšem pomenu. Ali gospodarska rast v resnici pomeni nujno tudi porabo večje količine energije? Ali se da potrebno energijo dobiti na manj nečiste načine? Ta in podobna vprašanja si zastavljamo z dijaki Srednje elektro računalniške šole Maribor in nekaj odgovorov že imamo.

Na SERŠ-u posodabljamo naše programe z aktualnimi vsebinami iz področja obnovljivih virov energije, pridobivamo znanja s področja z e-mobilnosti in izdelujemo e-kolesa, z energetsko sanacijo naše šolske zgradbe, ki ravnokar poteka, bomo dosegli zmanjšanje porabe energije. Trenutno poteka na SERŠ-u tudi projekt GEOSERŠ, v okviru katerega vzgajamo mlade ljudi za odgovorno ravnanje na področju varstva okolja in povečevanje blaginje vseh prebivalcev naše Zemlje.

Pri tem sodelujemo tudi z gospodarstvom, posebej vzorno z Elektrom Maribor, ki nam je tudi ponudil izobraževanje na njihovem poligonu in dijake SERŠ-a povabil na predavanje s področja elektromobilnosti in sodobnih načinov pridobivanja električne energije.«