Ob tragični delovni nesreči

V Spodnji Velki je včeraj popoldan ob opravljanju del na elektroenergetskem omrežju prišlo do tragične delovne nesreče, v kateri je izgubil življenje naš sodelavec. V družbi smo pretreseni ob tragični izgubi prizadevnega sodelavca, ki je preminil ob požrtvovalnem opravljanju svojega dela, ki je izjemnega pomena za zanesljivo oskrbo naših uporabnikov z električno energijo.

V mislih smo pri svojcih tragično preminulega, ki jim v teh težkih trenutkih ob hudi in nenadomestljivi izgubi v družini izrekamo iskreno sožalje in vso sočutje. Z mislimi smo tudi pri njegovih najbližjih sodelavcih, s katerimi si je prizadeval za oskrbo prebivalstva in gospodarstva z električno energijo.

Tragedija pušča globoko rano. Preminulega sodelavca bomo ohranili v spominu kot dobrega in zavzetega delovnega kolega, ki je bil vso svojo delovno dobo zaposlen v naši družbi in si je po svojih najboljših močeh prizadeval za uresničevanje plemenitega poslanstva slovenske elektrodistribucije.

Poslanstvo naše družbe, in seveda vseh, ki smo zaposleni v Elektru Maribor, je prebivalstvu in gospodarstvu zagotavljati zanesljivo in kakovostno oskrbo z naprednimi elektroenergetskimi storitvami. Sodelavke in sodelavci Elektra Maribor to počnemo z veliko požrtvovalnostjo in zavzetostjo tudi v najbolj zahtevnih vremenskih in terenskih razmerah.

Le nekaj dni nas loči od dneva, ki so ga zaposleni v elektrodistribuciji v nekaterih državah izbrali za svoj dan, da bi poudarili pomen dejavnosti elektrodistribucije, nevarnosti, ki so s tem delom povezane, in veličino prizadevanj elektromonterjev za dobrobit skupnosti. Iskreno spoštovanje in zahvala upravičeno gre vsem, ki dan za dnem in v vsakršnih razmerah izpričujejo svojo profesionalno odgovornost in pripadnost širši družbeni skupnosti.

Elektro Maribor d.d.