Ob tragični delovni nesreči

Na Pohorju, severno od Vitanja, je včeraj, 4. januarja, ob cca 12:25 ob rednem čiščenju dreves in vejevja ob srednjenapetostnem daljnovodu Rakovec, prišlo do tragične delovne nesreče, v kateri je preminil delavec zunanjega izvajalca. Informacije o dogodku še zbiramo. Na kraj dogodka je neposredno po delovni nesreči zunanjega izvajalca odšel tudi predsednik uprave s sodelavci.

V družbi Elektro Maribor smo pretreseni, da je med izvajanjem rednih vzdrževalnih del, ki, med drugim, zagotavljajo primerno stanje tras elektrodistribucijskega omrežja in s tem zanesljivo oskrbo tisočev naših odjemalcev z električno energijo, tragično preminil Asmir Ibrić. Z mislimi smo najprej pri svojcih preminulega Asmirja in njegovih sodelavcih. Njegovim svojcem, prijateljem in sodelavcem izrekamo globoko sožalje in iskreno sočutje ob hudi in nenadomestljivi izgubi.

Poslanstvo elektrodistribucijskih družb, tudi naše, je prebivalstvu in gospodarstvu zagotavljati oskrbo z električno energijo v vsakršnih razmerah. Sodelavke in sodelavci Elektra Maribor ter zunanji izvajalci to počnemo z veliko požrtvovalnostjo in zavzetostjo ne glede na čas, vremenske in terenske razmere. Pri delu, ki ga sodelavci opravljajo, je izjemnega pomena fizična in psihična pripravljenost ter konstantna zbranost in pozornost, ki omogočajo, da je delo dobro opravljeno. Izjemnega pomena je skrb za lastno varnost in varnost sodelavcev, saj so od tega odvisna človeška življenja.

Preminulega Asmirja mnogi nismo poznali osebno, pomembno pa je, da se zavedamo pomena njegovega dela in da ga ohranimo v spominu kot zunanjega sodelavca, ki je tragično izgubil življenje pri pomembnem delu za oskrbo prebivalstva in gospodarstva z električno energijo. Slava njegovemu spominu.

mag. Boris Sovič, predsednik uprave, in sodelavci Elektra Maribor