Objava razpisa prostega delovnega mesta september 2018

Objava razpisa prostega delovnega mesta september 2018
ZA OBMOČJE MARIBORA

Naziv delovnega mesta POMOŽNI DELAVEC – 1 kandidat

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Smer ni pomembna
Zahtevana funkcionalna znanja: -----
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije

Naloge in vrste dela:
-opravljanje pomožnih del
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost
-sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključenem izobraževanju, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 28.09.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto POMOŽNI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.

Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.