Objava razpisa prostih delovnih mest junij 2018

ZA OBMOČJE MARIBORA

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 7 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva

Naloge in vrste dela:
-pomoč pri monterskih delih
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje nezahtevnih monterskih del
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-kakovostno in pravočasno opravljena dela
-urejenost delovnega okolja
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

Naziv delovnega mesta VOZNIK STROJNIK – 2 kandidata

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: IV. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B, C, E, G kategorije; izpit za upravljavca dvižnih naprav
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva, monterska dela, izpit za upravljavca gradbene mehanizacije

Naloge in vrste dela:
-opravljanje voženj
-upravljanje z avtodvigali
-opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije
-urejanje delovnega okolja
-upravljanje gradbene mehanizacije
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-kakovostno in pravočasno opravljene vožnje
-kakovostno in pravočasno opravljeno delo z mehanizacijo
-vzdrževanje vozil in mehanizacije
-urejenost delovnega okolja
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Umski napor – stiki: - manj zahtevni - občasno

Psihofizične zahteve:
-sposobnost razlikovanja barv
-splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B, C, E in G kategoriji, dokazilom o opravljenem izpitu za upravljavca dvižnih naprav ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto VOZNIK STROJNIK«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

Naziv delovnega mesta POMOŽNI DELAVEC – 8 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Smer ni pomembna
Zahtevana funkcionalna znanja: -----
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije

Naloge in vrste dela:
-opravljanje pomožnih del
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost
-sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključenem izobraževanju, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto POMOŽNI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE PTUJA

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 5 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva

Naloge in vrste dela:
-pomoč pri monterskih delih
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje nezahtevnih monterskih del
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-kakovostno in pravočasno opravljena dela
-urejenost delovnega okolja
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

Naziv delovnega mesta POMOŽNI DELAVEC – 5 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Smer ni pomembna
Zahtevana funkcionalna znanja: -----
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Naloge in vrste dela:
-opravljanje pomožnih del
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost
-sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključenem izobraževanju, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto POMOŽNI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE SLOVENSKE BISTRICE

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 6 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva

Naloge in vrste dela:
-pomoč pri monterskih delih
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje nezahtevnih monterskih del
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-kakovostno in pravočasno opravljena dela
-urejenost delovnega okolja
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

Naziv delovnega mesta POMOŽNI DELAVEC – 6 kandidatov

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Smer ni pomembna
Zahtevana funkcionalna znanja: -----
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije

Naloge in vrste dela:
-opravljanje pomožnih del
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega

Odgovornost za lastno delo:
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela

Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost
-sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključenem izobraževanju, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto POMOŽNI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE MURSKE SOBOTE

Naziv delovnega mesta MONTER 3 – 1 kandidat


Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: III. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Elektro, Druga ustrezna smer
Zahtevana funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije
Želena funkcionalna znanja: osnovno znanje računalništva

Naloge in vrste dela:
-pomoč pri monterskih delih
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje nezahtevnih monterskih del
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
-kakovostno in pravočasno opravljena dela
-urejenost delovnega okolja
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, obvezno s potrdili o zaključenem izobraževanju, potrdilom o opravljeni B kategoriji ter morebitnimi dodatnimi usposobljenostmi, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto MONTER 3«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.

 

ZA OBMOČJE GORNJE RADGONE

Naziv delovnega mesta POMOŽNI DELAVEC – 2 kandidata

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
Stopnja strokovne izobrazbe: I. ali višja
Smer strokovne izobrazbe: Smer ni pomembna
Zahtevana funkcionalna znanja: -----
Želena funkcionalna znanja: vozniški izpit B kategorije


Naloge in vrste dela:
-opravljanje pomožnih del
-urejanje delovnega okolja
-opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega
Odgovornost za lastno delo:
-gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
Psihofizične zahteve:
-sposobnost za delo na višini
-splošna fizična pripravljenost
-sposobnost za delo v skupini

Delovno razmerje se sklepa za določen čas do 24.12.2018, s poskusno dobo 2 meseca.
Kandidati naj vloge, vključno s potrdilom o zaključenem izobraževanju, pošljejo v času razpisa in sicer najkasneje do vključno 26.06.2018 v Področje skupnih strokovnih služb – Kadrovska služba, s pripisom »Razpis za prosto delovno mesto POMOŽNI DELAVEC«, obvezno z navedbo območja, za katerega se prijavljajo.
Nepopolnih vlog in vlog prispelih po razpisanem roku ne bomo upoštevali.