Obnova NN omrežja na Ptuju

Mestna občina Ptuj je v letu 2020 pristopila k izgradnji pločnika v Gajzerjevi ulici na Ptuju. V trasi pločnika je potekalo nadzemno nizkonapetostno omrežje z golimi vodniki na lesenih oporiščih. Družba Elektro Maribor je zato sočasno rekonstruirala izvoda I-02 nizkonapetostnega omrežja iz transformatorske postaje TP Maistrova-Ptuj. Najprej je bila izvedena cevna kanalizacija za nizkonapetostni kabelski razvod, izgradnja podpornih zidov, ureditev pločnika in ureditev cestišča. Temu je sledilo kabliranje in uvlek 780 m podzemnega kabelskega razvoda v cevno kanalizacijo. Postavljeno je bilo tudi sedem razdelilno-priključnih omaric. Vsa elektromontažna dela je izvedla storitvena enota Maribor, kabelsko kanalizacijo pa pogodbeni gradbeni izvajalec.