Obvestilo delničarjem - december 2017

Obvestilo delničarjem - december  2017

V skladu s skupščinskim sklepom o lastnih delnicah in programom odkupa lastnih delnic družba Elektro Maribor d.d. pravkar odkupuje lastne delnice izven organiziranega trga.

Odkupna cena je 2,70 evra za vsako posamezno delnico EMAG. Maksimalna količina odkupa do 31.12.2017 je 1.244.953 delnic in do dne 31.3.2018 preostanek lastnih delnic, do največ 1.674.766 delnic EMAG. Odkup traja do preklica.

Odkup vodi družba Ilirika borzno posredniška hiša d.d.. Slovenska cesta 54 a, 1000 Ljubljana, telefon 01/300 22 50.

Vse ostale informacije in dokumenti so dostopni na spletni strani www.ilirika.si in www.elektro-maribor.si.