Obvestilo: elektronsko poslovanje

Družba Elektro Maribor pozorno spremlja razmere v povezavi s širjenjem koronavirusa. V ospredju je preventivno delovanje za zmanjšanje možnosti prenosa okužb oziroma preprečevanje širjenja koronavirusa.

Elektronski način komuniciranja z družbo, ki je v veliki meri že stalna praksa, v sedanjih razmerah postaja še bolj zaželen. Uporabnike naših storitev prosimo, da ga uporabljajo v čim večji meri. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov.

Po elektronski pošti na info@elektro-maribor.si lahko naši uporabniki oddajajo vloge za:

  • izdajo projektnih pogojev in mnenja k projektni dokumentaciji (vloge in priloge);

  • izdajo soglasja za priključitev (vloge in priloge);

  • priključitev in uporabo sistema (vloge brez prilog).