Obvestilo uporabnikom distribucijskega omrežja, ki so vložili vlogo za izdajo Soglasja za priključitev za samooskrbo najkasneje do 31.12.2023

Vse uporabnike, ki so podali vlogo za pridobitev soglasja za razpršene vire proizvodnje najkasneje do 31. 12. 2023, obveščamo, da smo v letu 2023 prejeli 13.639 vlog za izdajo soglasji za priključitev razpršenih virov na distribucijsko omrežje, od tega več kot polovico v zadnjih treh mesecih (oktober, november, december).

Zaradi povečanega števila prejetih vlog se roki za reševanje vlog podaljšujejo. Glede na količino prejetih vlog ocenjujemo, da bomo vse vloge za samooskrbo, ki smo jih prejeli do 31. 12. 2023, ustrezno rešili in zaključili najkasneje do konca junija 2024.

Za upoštevanje letnega obračuna porabe (net metering) mora biti priklop sončnih elektrarn na omrežje Elektra Maribor izveden do konca leta 2024.

Vse imetnike veljavnih in že prejetih soglasij za priključitev samooskrb pozivamo, da postavitev sončne elektrarne izvedejo čim prej, saj v primeru velikega povečanja vlog za priključitev jeseni oziroma do konca leta 2024 ne bo mogoče realizirati vseh priključitev.

Uporabnike prosimo za razumevanje.